Tid: lördag 11 mars 2023 kl. 9.30-13.00
Plats: Digitalt via Zoom
Pris: 150 kr/person

MISSIONSRÅD-23 - en digital dag för engagerade i missionsråd och intresserade församlingsledare i EFK

Vi bjuder in till MISSIONSRÅD-23 där vi i gemensamma pass tar upp angelägna och viktiga frågor om mission – speciellt riktat till församlingens internationella missionsarbete. Varför inte sedan fortsätta dagen i egna samtal och bearbetning i den lokala församlingen?!

Innehåll under dagen

  • Vad händer just nu i internationell mission?
  • Hur kan man kommunicera och engagera för mission i församlingen?
  • Internationella programmets verktygslåda – Hur kan den vara ett stöd för församlingens internationella missionsarbete?…är några av de frågor som kommer tas upp.
    Mer information om programmet kommer inom kort.

Medverkande

Daniel Råsberg, Kristina Sandin, Isabelle D med flera.

Praktisk information

Plattformen är Zoom och länk skickas ut i god tid till varje anmäld deltagare.
Vi uppmuntrar till att mötas som grupp och tillsammans ta del av de gemensamma passen.

Varför inte låta detta bli avstamp för en fortsatt dag med ditt Missionsråd? Ta tid att samtala och följa upp de ämnen och tankar som kommit upp under förmiddagen.

Anmälan & kostnad

Alla som önskar deltaga behöver göra en egen separat anmälan. I samband med anmälan kan man ange sin församling som fakturaadress om man så önskar. Faktura mailas ut av Bilda. Priset för dagen är 150 kr/deltagare.

För frågor kring anmälan och betalning, kontakta Andreas Wistrand på Bilda. Kontaktuppgifter finns på anmälningssidan.

Mer information

Mer information om innehåll under dagen kommer inom kort! Önskar du mer information och har frågor kring upplägget, mejla Isabelle D på EFKs Internationella program.

Dagen arrangeras av Evangeliska Frikyrkan i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag svarar på dina frågor om upplägget på dagen!

Isabelle D
Internationell samordnare 85 %

070-550 81 24

Mejla mig!