Möt Elisabet Svahn - föreslagen ledamot i EFKs styrelse

Vid EFKs kongress 2024 ska flera nya ledamöter väljas in i EFKs styrelse. Här får du lära känna dem lite mer!

Namn

Elisabet Svahn

Församling

Brokyrkan Rimforsa

Hjärtefråga

Församlingen och dess inre och yttre liv, att vi håller på med rätt saker - det som är viktigt på riktigt. Ungdomar och unga vuxna.

Vad tar du med dig för erfarenheter och kompetenser in i styrelsen?

Erfarenhet av att under mitt liv varit medlem i ganska många olika EFK-församlingar - små landsortskyrkor, inne i samhällen och i storstan. Jag har med mig en strategisk blick, ett varmt hjärta och gedigen erfarenhet från folkbildningssverige.

Vad betyder EFK för dig?

EFK är för mig spretigt men varmt, intellektuellt skarpt men med uppkavlade ärmar, det är en rörelse med Jesus i fokus och en stor gemensam längtan om att Guds rike ska få utbredas.

Fem snabba

Gudstjänst eller kyrkfika
Skidläger eller sommarläger
Kaffe eller kyrksaft
Orgel eller trummor
Torp eller Nyhem

Foto: Zandra Erikshed