Möt Hanna Roberthson - föreslagen ledamot i EFKs styrelse

Vid EFKs kongress 2024 ska flera nya ledamöter väljas in i EFKs styrelse. Här får du lära känna dem lite mer!

Namn

Hanna Roberthson

Församling

Församlingsplanteringen Berga Hemkyrka i Linköping, där hon i juni blir avskild pastor.

Hjärtefråga

Församlingsplantering som får leda till att fler människor upptäcker Jesus och blir hans lärjungar

Vad tar du med dig för erfarenheter och kompetenser in i styrelsen?

Gällande styrelsearbete tidigare har jag bara erfarenhet från församlingen, men jag hoppas kunna bidra med perspektiv kring församlingsplantering och församlingar som finns i utsatta stadsdelar.

Vad betyder EFK för dig?

EFK är där jag vuxit upp och numera också arbetar och det känns hemma och fullt av vänner.

Fem snabba

Gudstjänst eller kyrkfika
Skidläger eller sommarläger
Kaffe eller kyrksaft
Orgel eller trummor
Torp eller Nyhem