EFK lanserar Missionsakademin

I mars 2017 startar EFKs Missionsakademi. Det är en möjlighet för missionsintresserade församlingsmedlemmar att tillsammans fördjupa kunskapen och bli involverade i internationell mission.

I Missionsakademin får missionsengagerade församlingsmedlemmar möjlighet att tillsammans bearbeta aktuella utmaningar och möjligheter i EFKs stora gemensamma internationella arbete. Deltagarna kommer bland annat att få stifta närmare bekantskap med flera av EFKs internationella partners och få verktyg att arbeta med att höja missionsengagemanget i församlingen.

– Jag ser fram emot att i ännu högre grad samäga vår internationella mission i processer och samtal, säger Josefin Fållsten, programledare för EFKs Internationella program.

Missionsakademin håller på från mars till november, och inleds och avslutas med fysiska träffar på Götabro kurs- och konferensgård. Däremellan hålls fyra webbaserade lektioner.