Forum och extra kongress med anledning av läget i Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkans styrelse har beslutat att att utse Bernth-Åke Ottosson till tf Missionsdirektor efter Daniel Norburgs avgång. Vid ett extra sammanträde igår beslutade styrelsen också att inbjuda församlingarna i vår till regionala forum och därefter till en extra kongress.

Efter att medarbetare och församlingar meddelats detta skickades också ett pressmeddelande ut. Läs pressmeddelandet i sin helhet.