EFKs styrelse bjuder in till regionala forum

Inför EFKs extra kongress i Örebro 24-25 maj bjuder styrelsen in till regionala forum på åtta platser i landet, från Gammelstad i norr till Kristianstad i söder. Låt oss mötas för att söka Gud, lyssna, samtala och fortsätta vägen framåt.

Den senaste tiden i Evangeliska Frikyrkan har varit utmanande på flera sätt. En förtroendeklyfta uppstod mellan styrelsen och missionsdirektor Daniel Norburg. Detta resulterade i att Daniel Norburg den 3 mars sa upp sig från sin tjänst som missionsdirektor och lämnade alla sina uppdrag med omedelbar verkan. Ungefär samtidigt meddelade fyra styrelseledamöter, varav en var styrelsens ordförande, att de lämnar styrelsen. Mer information och bakgrund finns här.

Styrelsen vill nu gärna träffa så många som möjligt under olika forumsamlingar för bön och samtal. Styrelsen kallar också till en extra kongress för att kunna göra fyllnadsval till styrelsen och välja en ny ordförande.

Enligt den stadgeändring som gjordes 2016 finns nu möjligheten att inbjuda till s.k. Forum. Alla församlingar inbjuds att delta i regionala forumsamlingar. Forumsamling är öppna samlingar där alla medlemmar, i alla församlingar som samarbetar i EFK, är välkomna att delta.

Vi möts på åtta platser

  • 24 april Göteborg
  • 25 april Stockholm
  • 28 april Örnsköldsvik
  • 29 april Gammelstad
  • 2 maj Kristianstad
  • 2 maj Örebro
  • 3 maj Jönköping
  • 4 maj Norrköping

Besök den plats som ligger närmast din församling eller är mest praktisk att åka till. Ingen anmälan behövs. Alla är välkomna! Läs mer om regionala forum här.