Församlingar samlades till extra kongress i Örebro

I dagarna, 24-25 maj, har Evangeliska Frikyrkans församlingar samlats till en extra kongress i Örebro, för att söka Gud och tillsammans fortsätta vägen framåt. På dagordningen stod att göra fyllnadsval till styrelsen och att samtala inför valet av en eller flera nya missionsdirektorer vid nästa års kongress.

Det var efter den senaste tidens händelser i Evangeliska Frikyrkans ledning, då missionsdirektor Daniel Norburg efter en förtroendeklyfta mellan styrelsen och honom valde att säga upp sig från sin tjänst som missionsdirektor och då fyra styrelseledamöter valde att lämna styrelsen, som EFKs församlingar kallades till en extra kongress. De främsta beslutsfrågorna under kongressen gällde fyllnadsval till styrelsen för de ledamöter som avgått.

Fyra styrelseledamöter valdes vid fyllnadsval

På torsdagsförmiddagen bekräftades styrelsens beslut om att utse Bernth-Åke Ottosson som tillförordnad missionsdirektor. En enhällig kongress beslutade också att välja Owe Anbäcken, Ryttargårdskyrkan Linköping, som ny ordförande för EFKs styrelse med mandatperiod fram till 2018 års kongress. Owe har tidigare varit regionledare för EFKs gemensamma arbete i Region Asien, rektor på Örebro Missionskola samt varit lektor vid Linköpings universitet.

Kongressen beslutade också om fyllnadsval till de tre övriga ledamöter som valde att avsluta sina uppdrag i styrelsen. De som valdes var Stefan Rosth, Lugnetkyrkan Falun, David Axelsson, Kungsportskyrkan Huskvarna, och Helen Richard, Saronkyrkan Göteborg.