Katastrofinsamling för översvämningsdrabbade i Nepal

De senaste veckornas omfattande regn har lett till svåra översvämningar i bland annat Nepallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. EFKs samarbetsorganisationer i Nepal, United Mission to Nepal (UMN) och International Nepal Fellowship (INF), har vädjat om vår hjälp och EFK startar nu en katastrofinsamling för de drabbade i landet.

Mängden regn som kommit i mitten av augusti är högt över det normala i monsunperioder. På flera områden i landet är detta den högsta regnmängden på 60 år. Hela södra delen av Nepal, Tarai, är drabbat. Minst 65 000 hus har förstörts av översvämningarna och nästan en halv miljon människor har evakuerats från sina hem. Många av de som har evakuerats har förutom sina hem också förlorat alla ägodelar och fått sina odlingar förstörda. Översvämningarna har på stora områden också förstört vägar och el- och vattenförsörjningen.

Det här är den värsta katastrofen som har drabbat Tarai-området i modern tid, säger UMNs ledare Joel Hafvenstein. Det har funnits översvämningar som har varit lika omfattande, men på mindre ytor. Jag har aldrig tidigare varit med om en katastrof där 80 % av hela området är översvämmat.

UMN och INF har välutvecklade system för katastrofinsatser och har snabbt kunnat sätta igång med hjälpinsatser i de värst drabbade områdena. Men behoven är stora och mer resurser behövs. Genom EFKs katastrofinsamling kan vi ge nödvändig hjälp i deras arbete.

Vi ser att det nepalesiska folket lider och att responsen från övriga världen inte står i proportion till de behov som finns, säger Andreas Henriksson, regionledare i Asien. Vi tror att våra samarbetsorganisationer i Nepal, UMN samt INF, har en unik möjlighet att hjälpa eftersom de redan finns på plats och känner platsen väl. I de områden som har drabbats arbetar vi även sedan tidigare med våra samarbetsorganisationer för att minska risken för människohandel.

 

Grafik av United Mission to Nepal (UMN).

Så kan du vara med och ge

Behoven av hjälp är fortfarande stora. Var med och stöd arbetet genom att ge en gåva till EFKs katastrofinsamling.

  • Swisha till 900 4037. (Märk gåvan "ÖVERSVÄMNING".)
  • Sätt in din gåva på bankgiro 900-4037. (Märk gåvan "ÖVERSVÄMNING".)

UMN och INF har inlett akutinsatser

UMN har inlett akutinsatser i områdena Sunsare och Nawalparasi, och har hittills förmedlat mat till närmare 650 familjer och presenningar till 260 familjer som förlorat sina hem. Nepalesiska myndigheter har nu bett UMN om att utvidga sina hjälpinsatser till ytterligare två områden, Morang och Rupandehi.

Baleshwar Bishwakarma med familj. Foto: UMN.

Baleshwar Bishwakarma (blå tröja) med familj. Foto: UMN.

 

 Baleshwar Bishwakarma från Sunsaridistriktet i sydöstra Nepal förlorade sin risskörd i översvämningarna. Han och hans familj har mottagit matpaket från UMN och kommer under åtminstone en månad kontinuerligt få den mat och de hygienartiklar de behöver.

INF har hittills förmedlat matpaket till 625 av de värst drabbade hushållen. De står också redo att bistå myndigheterna i sjukvårdsinsatser, eftersom många sjukdomar riskerar att spridas med vattenmängderna.

Långsiktighet för framtiden

EFKs församlingar har ett långsiktigt engagemang i Nepal sedan drygt 60 år tillbaka. Både INF och UMN är organisationer med ett stort förtroende i det nepalesiska samhället och de har varit med och byggt upp mycket av landets skolsystem och sjukvård. UMN är en etablerad aktör i samhället och har funnits i landet under en lång tid. INF var den första utländska organisationen som började arbeta i Nepal. Både UMN och INF känner landet, människorna och förutsättningarna väl och samarbetar med lokala myndigheter. På så sätt kan de göra en långsiktig insats. När Nepal i april 2015 drabbades av en svår jordbävning med stor förödelse som följd, gjorde UMN och INF viktiga insatser – både akuta och långsiktiga.

Följer utvecklingen i Indien och Bangladesh

De senaste veckornas regn har också drabbat Indien och Bangladesh svårt, och EFKs regionledare för Region Asien har tät kontakt med våra samarbetspartners i de länderna och följer utvecklingen där.

Vid frågor, kontakta oss:

 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Sofia Jonsson

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se