Tack för alla gåvor i samband med översvämningen i Asien!

I slutet av augusti drabbades stora delar av Nepal, Indien och Bangladesh av svåra översvämningar. EFK hade tidigt kontakt med våra samarbetsorganisationer i länderna, och startade 25 augusti en katastrofinsamling för att hjälpa drabbade i främst Nepal. Tack vare generösa gåvor har våra samarbetsorganisationer i landet kunnat göra otroliga insatser. Nu avslutas katastrofinsamlingen, men fortfarande återstår mycket arbete för att återställa landet efter översvämningen.

Översvämningskatastrofen i Asien fick lite medial uppmärksamhet här i Sverige, men förödelsen som den förde med sig var svårgreppbar. I Nepal var 80 % av låglandet Tarai under vatten, och 65 000 hus 380 skolor förstördes, 70 000 boskap dödades och 461 000 människor evakuerades från sina hem.

Mer än 80 000 kr har kommit in

EFKs samarbetspartners i landet, United Mission to Nepal (UMN) och International Nepal Fellowship (INF), är organisationer med ett stort förtroende i det nepalesiska samhället och de har varit med och byggt upp mycket av landets skolsystem och sjukvård. De har välutvecklade system för katastrofinsatser och kunde snabbt sätta igång och förmedla hjälp i de värst drabbade områdena.

– Tack för alla generösa gåvor till EFKs katastrofinsamling! Det har kommit in drygt 80 000 kronor, vilket motsvarar matpaket för en hel månad till 1 300 personer, berättar EFKs missionär Sofia Jonsson, som har nära kontakt med UMN och INF i Nepal.

Långsiktigt stöd fortsatt viktigt

Nu avslutas katastrofinsamlingen, men översvämningen har satt djupa spår och behoven av stöd är fortsatt stora, i både Nepal, Indien och Bangladesh. Länderna drabbas allt oftare av naturkatastrofer och negativa konsekvenser av klimatförändringar.

– När många människor förlorar sina försörjningsmöjligheter och tvingas lämna sina hem ökar också andra risker, bland annat för att utsättas för människohandel eller andra övergrepp, berättar Sofia. Genom att ge en gåva till EFKs arbete mot människohandel och för barns rättigheter i hela Region Asien eller för klimatanpassning för familjer i Bangladesh, ger du långsiktigt stöd som kan förändra människors situation.

Just nu är behoven extra stora här:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se