De föreslås bli nya missionsdirektorer i EFK

Linalie Newman och Ingemar Forss föreslås blir EFKs nya missionsdirektorer. Det beslutade EFKs styrelse vid sitt styrelsemöte lördagen den 9 december.

 – Vi är väldigt glada att vi nu kan presentera två så kompetenta personer. Vi tror att de tillsammans kan leda vår församlingsrörelse in i en ny tid, säger Owe Anbäcken, ordförande i EFKs styrelse.

Linalie Newman, Linköping, arbetar sedan tolv år tillbaka som pastor i församlingen Johanneskyrkan. Ingemar Forss, Östersund, har en bakgrund som pastor och lärare och är idag rektor för Åredalens folkhögskola. Både Linalie och Ingemar har på olika sätt varit engagerade i EFKs arbete, bland annat som medlemmar i den så kallade Framtidsgruppen 2015. De har tidigare arbetat tillsammans som vice ordförande i EFKs styrelse. Längre ner på den här sidan kan du ta del av intervjuer med dem båda och lära känna dem bättre.

– Vi uppfattar att de har en visionär blick för EFKs framtid, och vi tror att de tillsammans har både kompetens och kapacitet att leda EFK. De representerar andlig erfarenhet liksom erfarenhet av att leda församling och av att leda och utveckla organisation. Vi djupt tacksamma att de ställer sig till rörelsens förfogande, säger Owe Anbäcken.

Linalie och Ingemar föreslås få lika ställning som missionsdirektorer. Under den närmaste tiden framför kommer styrelsen att arbeta vidare med hur ansvar och befogenheter dem emellan bör fördelas. Evangeliska Frikyrkans kongress den 10-11 maj 2018 har sedan att ta ställning till styrelsens förslag. Här hittar du mer information om missionsdirektorsvalet.

– Under tiden fram till kongressen vill vi ge tillfälle för församlingar att få olika sätt ska få möta Linalie och Ingemar. Vi vill gärna återkomma om formerna för det, avslutar Owe Anbäcken.

Lär känna Linalie och Ingemar!