Sjödin, Piensoho, Newman och Lignell till Torpkonferensen

I Torpladan har förkunnelse och bibelstudier varit viktiga i mer än 130 år. Till årets Torpkonferens välkomnar vi dig att tillsammans med våra predikanter och bibellärare förstå Guds ord och tilltal på temat Vidare!

Under våren har några av årets predikanter presenterats på Torpkonferensens Facebook-sida. Men nu vill vi presentera hela gänget och vad de kommer tala om. Kom och förvänta dig att Gud vill leda dig vidare!

Torpvänner som återvänder

Niklas Piensoho är en kär Torpvän som återvänder till årets Torpkonferens. Vi är vana att höra Tomas Sjödins kloka betraktelser som sommarvärd och vintervärd i P1 men till Torpkonferensen kommer han för att predika.

Ur EFKs egen rörelse

Från Evangeliska Frikyrkans egna led välkomnar vi tillbaka Fredrik Lignell, Lisa Fredlund och Mikael Hallenius. Det är också spännande att Linalie Newman predikar. Hon är föreslagen som ny missionsdirektor i EFK och en person som inspirerar till att leva ett missionellt liv i vardagen!

Läs mer om predikanterna och de ämnen vi bett dem predika och undervisa över!