Kungsportskyrkan satsar på söndagsskola för fler

Foto: Lisa Ljunggren

Kungsportskyrkan i Huskvarna startade förra året en söndagsskola för barn i behov av särskilt stöd. Fredrik Larsson var med och tog fram konceptet.

- Idén uppstod ur ett behov som låg nära oss som familj. Vi har en son med funktionsvariationer och församlingens söndagsskola fungerade inte för oss. Det gjorde att vi under en period inte gick särskilt mycket till kyrkan. Antingen turades min fru och jag om, eller så stannade hela familjen hemma, berättar Fredrik.

Fredrik hörde att pingstförsamlingen i Värnamo startat en söndagsskola för barn med särskilda behov, utifrån ett amerikanskt koncept som kallas Champions club. Genom stöd från Arvsfonden kunde Fredrik få en mindre anställning för att anpassa konceptet till Kungsportskyrkan.

En samling i tre delar

Mega Sunday består av en samling indelad i tre delar som hålls i specialanpassade rum: aktivitetsrummet, sinnesrummet och samlingsrummet. Barnen är ca 20 minuter i varje rum.

- På det här sättet kan barnen, som kan ha svårt att fokusera en lång tid, få del av en längre samling, men i mindre doser, berättar Fredrik.

Sedan Mega Sunday startade kan familjen gå till kyrkan tillsammans.

- Som förälder vill man ju att ens barn ska lära känna Jesus, och där är ju församlingen jätteviktig, säger Fredrik. Nu ser vår son fram emot att gå till ”sin” söndagsskola.

Hämta inspiration från Mega Sunday

Vill du hämta inspiration från Mega Sunday eller få tips på vilka ekonomiska stöd som går att ansöka om? Hör av dig till Fredrik via e-post megasunday@kungsporten.com eller via facebooksidan www.facebook.com/ccmegasunday Länk till annan webbplats.