Kurs i pionjärträning i Östergötland

Med Pionjärträning får du undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare på några av de områden du behöver ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller en församlingsplantering.

FÖR VEM?

Pionjärträning vänder sig till alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Du kanske har funderat på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på ett nytt sätt, utmanas av att vara med i en missionell församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap eller församling? Eller kanske har du en grupp människor omkring dig som du lett till tro, men har svårt att införliva i din nuvarande församlingsgemenskap? Denna träning är också för församlingsledningar som vill tränas själva eller vara sändande genom att stötta de som går.

NÄR?

7 träffar under 2019. Alla träffar är vardagar kl 18-21 och börjar med mackfika så att du kan komma direkt från jobb/skola.

  • Tisdag 26 februari
  • Tisdag 19 mars
  • Tisdag 9 april
  • Tisdag 7 maj
  • Tisdag 4 juni
  • Tisdag 27 augusti
  • Tisdag 24 september

VAR?

Träffarna kommer främst vara förlagda på Liljeholmens folkhögskola i Skäggetorp centrum, Linköping, men anpassas delvis efter vilka som kommer med.

VILKA UNDERVISAR?

Du kommer att möta fyra församlingsplanterare: Johannes Stenberg, Magnus A, Cahtrine Nygren och Eleonore Gustafsson.

KURSINNEHÅLL

1. SVERIGE SOM MISSIONSFÄLT

Missionsbefalllningen och vår direkta kontext i Sverige

Grundläggande missionsförståelse – den sändande Guden

Grundläggande missionsförståelse – att gå över kulturella gränser i Sverige

Hela världen finns i Sverige och vi kan nå hela världen från Sverige

2. VAD KALLAR GUD DIG ATT PLANTERA?

Hur kan en nyplantering se ut – (Attractional, missional, och simple, eller?)

Vad är en församling? Olika typer av församlingar för att nå olika typer av människor? Hur ser din drömförsamling ut?

Vilken kultur ska församlingen ha och vad gör mötesplatsen/byggnaden med kulturen?

3. EVANGELISATION

Evangelisation – om att nå nya människor med evangelium i Sverige idag.

Problemen som evangeliet angriper - skuld, skam och fruktan

Verktyg för att förklara evangeliet och praktik

Holistisk evangelisation och Power evangelism

4. STRATEGI FÖR EFTERFÖLJELSE OCH MULTIPLICERING

Planera för rörelse och multiplicering

Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar

Vad ska vi lära dem?

Praktiska metoder att göra lärjungar

5. FÖRSAMLINGSPLANTERAREN

Församlingsplanterarens gåvor och gåvoprofil

Vikten av att förstå sig själv

Vikten av ett fungerande team

Församlingsplanterarens attityd – att ha en lärande attityd

Teamets roll – kärnteam eller byggnadsställning?

6. LEDARSKAP I FÖRSAMLINGSPLANTERING

Det tjänande ledarskapet

Att leda andra – coachingträning och hjälpa människor in i tjänst

Att leda andra ledare

Tjänstegåvornas funktion i en församlingsplantering – olika sätt att leda.

7. UTMANINGEN: ATT ÖVERLEVA SOM FÖRSAMLINGSPLANTERARE

Att betala priset

Att vårda sitt inre liv (personlig Gudsrelation etc)

Att få livet att gå ihop som församlingsplanterare. Vad prioriterar jag bort? Vilka utmaningar ställer det på min familj? (Deltidsarbete, nöjen m.m.)

Att ta hand om sig själv och leda sig själv.

Utöver undervisningen förväntas du läsa några böcker och skriva några korta reflektioner.

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

Priset för kursen är 400 kronor vilket inkluderar fika & undervisning. Kostnad för kurslittertur tillkommer.

Anmälan senast den 20 februari till magnus.alphonce@efk.se.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för mer information om kursen!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se