EFKs missionsdirektorer om samkönade relationer

I sin text refererar de bland annat till EFKs Tro- och självförståelsedokument Pdf, 1.1 MB. när de skriver om synen på äktenskapet:

Ett område som vi har kommit överens om är vilka som kan vigas i samfundet. I den antagna vigselordningen framgår det tydligt att vi endast viger en man och en kvinna, det vill säga inte samkönade par.

Samtidigt poängterar de att vi som församlingar ska vara inbjudande och öppna gemenskaper, också för alla som lever i samkönade relationer. Som inspiration hänvisar de till Jesus uppmaning att få med så många som möjligt:

Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.

(Lukasevangeliet 14:23)

Bakgrunden till att de skriver är debattartiklarna av de två EFK-teologerna Björn Cedersjö Länk till annan webbplats. och Ray Baker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som föreslår olika förhållningssätt för kyrkan att bemöta människor i samkönade relationer. Ingemar och Linalie arbetar för att församlingarna i EFK hittar bra sätt att samtala om dessa frågor:

Vi vill vara med och möjliggöra samtal med ledare och församlingar omkring hur vi skapar varma, bibliska och Kristuscentrerade gemenskaper i våra kyrkor för alla människor. Det gäller människor oavsett bakgrund, inklusive de som lever i samkönade relationer. Församlingar i EFK hanterar sedan frågor om medlemskap, dop och ledarskap kopplat till samkönade relationer på olika sätt. Där behöver vi möta varandra i dialog och i goda samtal på ett ödmjukt och respektfullt sätt.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Missionsdirektor i EFK

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

linalie.newman@efk.se

Missionsdirektor i EFK

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se