Större närhet till internationella arbetet med ny missionsideolog

Nu är det klart att Daniel Råsberg anställs som missionsideolog, som ett led i att ytterligare öka närheten och ägarskapet mellan församlingarna och vårt gemensamma internationella arbete. I rollen som missionsideolog kommer Daniel bland annat att vara en röst gentemot rörelsen och samhället i internationella frågor. Han kommer även att leda Internationella programmets Sverigeavdelning, som har i uppdrag att fördjupa och belysa missionsideologiska frågor inom EFK.

- Vi är så glada för Daniel och tror att hans gåvor och erfarenhet kommer bli till rik välsignelse för vår rörelse både nationellt och internationellt framöver. Daniel är mångsidig och en person med stort förtroende. Han kommer att vara en nyckelperson mellan församlingsrörelsen och vårt internationella arbete, där hans fokus på pionjärt arbete och flykting- och integrationsfrågor ligger helt rätt i tiden, säger Linalie Newman, missionsdirektor för EFK.

Daniel har en gedigen erfarenhet inom EFK och olika europeiska sammanhang. Han har bland annat arbetat som pastor och varit utsänd missionär i Balkan. Daniel har också ansvarat för insamling till EFKs missionärer och senare arbetat som rådgivare för internationella frågor i EFKs flyktingprojekt. Parallellt med detta har han varit aktiv i Europeiska Baptistfederationens flyktingarbete och arbetat med flyktingfrågor i olika europeiska nätverk. De senaste två åren har Daniel arbetat med integrationsprojekt utifrån Lekebergskyrkan i Fjugesta.

- Att få arbeta med mission och EFK igen känns jätteroligt, eftersom jag känner sammanhanget väl och älskar sammanhanget. Jag ser det som en utmaning och glädje att tillsammans med missionsdirektorerna och regionledarna få forma vårt internationella arbete utifrån den förändrade situation som faktiskt råder. Idag är mission från överallt till överallt och våra gamla paradigm om vad mission är gäller kanske inte riktigt längre. Jag är övertygad om att EFK som församlings- och missionsrörelse har mycket att bidra med, säger Daniel Råsberg.

Daniel börjar sin tjänst redan i januari och kommer att utgå från EFKs Sverigekontor i Örebro.

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 34 000 medlemmar. Organisationen har cirka 100 anställda och verksamheten omfattar både arbete i Sverige och internationellt. Det internationella arbetet bedrivs i ett 30-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. Vår vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Kontakt:

Linalie Newman, missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
070-441 62 15
linalie.newman@efk.se
Pressbild Linalie Newman. Länk till annan webbplats.

Daniel Råsberg, missionsideolog
073-814 40 23
Pressbild Daniel Råsberg. Öppnas i nytt fönster.