Hög tid att prata om barnhem

Ett 20-tal barnrättsambassadörer har utbildats för att kunna hjälpa församlingar, skolor och grupper av olika slag att reflektera kring hur vi bäst stödjer barn som lever i utsatthet. Hör gärna av er om ni vill ha besök!

Miljoner barn världen över växer upp på barnhem – trots att de har föräldrar som älskar dem. När coronakrisen nu slår hårt mot världens fattigaste är risken stor att ännu fler barn hamnar på institution. Hur stödjer vi dessa barn på bästa sätt? Våra barnrättsambassadörer vill hjälpa dig och din församling att tänka till.

Inom EFKs församlingar och nätverk finns ett stort engagemang för utsatta barn, men ibland en osäkerhet kring vilka insatser som faktiskt hjälper, snarare än stjälper. Medan vi har slutat placera barn på barnhem i Sverige skickas fortfarande stora summor varje år till barnhem i andra delar av världen, från människor som naturligtvis vill barnens bästa.

Visste du att cirka åtta miljoner barn bor på barnhem världen över, men att 80 procent av dem har minst en förälder i livet? Det är alltså inte föräldralöshet som är främsta orsaken till att barn hamnar på institution, utan snarare fattigdom.

- Forskningen visar att många barn som växer upp på barnhem far illa. Risken att utsättas för övergrepp ökar, och barnen får inte den trygghet och anknytning som föräldrar kan ge. Barnhem har blivit en business eftersom det är lätt att få pengar från väst, säger Stefan Östman, projekthandläggare på EFKs Internationella program.

- Det är också problematiskt med volontärer som kommer och går. Gång på gång knyter barnet an till en person som först visar mycket kärlek, men sedan ”sviker” genom att lämna barnet kvar.

EFK vill i stället värna om barns rättigheter genom bland annat familjestöd, projekt för hållbar försörjning och arbete mot människohandel. I en extrasatsning just nu, tillsammans med Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen, vill vi också skapa större medvetenhet om dessa frågor bland enskilda och församlingar.

Vi kallar projektet ”Barnhemsdialogen”. Det är nämligen inga lätta frågor att tackla, varje situation är unik, och det behövs dialog för att i varje enskilt fall hitta vägar att stödja barnen på bästa sätt.

Funderar du på dessa frågor? Hör av dig, så kommer någon av våra barnrättsambassadörer gärna på besök! Kontakta Stefan Östman, stefan.ostman@efk.se, tel 070-310 82 42.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag berättar gärna mer om Barnhemsdialogen!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se