Ny bok från evangelie och församlingsplanterarnätverket Vidare

'Vi planterar nya församlingar' är tillgänglig från 14 september.

Under 2000-talet har det planterats över 300 nya kristna församlingar i Sverige. En del av dem växer och blir livskraftiga, andra kämpar i motvind och några har lagts ned. Det har varit hårt arbete som gett många lärdomar och det har också samlats mycket erfarenhet kring församlingsplantering. I den här boken får du möta 12 församlingsplanterare från olika sammanhang och deras berättelser om att plantera församlingar i vårt land och i vår tid.

”I den här boken har vi samlat berättelser om församlingsplantering och nya församlingar i Sverige. De är från olika samfund, olika delar av landet och de jobbar utifrån olika modeller, men har det gemensamt att de alla drivs av en längtan att få vara med och uttrycka och utbreda Guds rike i Sverige. Vi hoppas att deras lärdomar och erfarenheter ska kunna vara till inspiration och utmaning för dig att kanske själv våga ta ett, eller vara del i något, pionjärt initiativ i Sverige.” Cahtrine Nygren,
ordförande i Vidares ledningsgrupp.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Välkommen att kontakta mig angående EFKs pionjära arbete!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se