Extrainsamling i EFKs församlingar

Tack vare Ge för livet-insamlingar kan barn i Bangladesh får möjlighet till utbildning samtidigt som deras familjer får bättre redskap att försörja sig själva.

Evangeliska Frikyrkan gör ett upprop till sina församlingar om en extrainsamlingunder hösten 2020. I dagarna går ett brev ut till församlingarna med mer information. Brevet är personligt formulerat från EFKs insamlingsstrateg Hans Lindstrand.

Vågar jag frimodigt be om en extra insamling i er församling nu i höst?

Under alla år jag arbetat med mission och insamling kan jag inte minnas en större utmaning än den vi står inför nu. När coronaviruset började spridas på allvar var vi nog många som trodde att det skulle vara över efter sommaren. Det var inte lätt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin.

Inställda event ger mindre insamling

När många församlingar tvingades stänga ner sina gudstjänster ställdes många andra arrangemang in, till exempel stora delar av Ge för livets höstaktiviteter. Visst finns det exempel på församlingar och individer som gör insamlingsaktiviteter på nya sätt, bland annat digitalt och med sponsrade cykellopp med mera. Men de flesta insamlingsaktiviteter som var planerade blev aldrig av.

Det som smärtar allra mest är att det är de fattiga och mest utsatta som drabbas allra värst av den pågående pandemin. Arbete mot trafficking, skola och utbildning för barn/ungdomar, stöd till arbete med sjukvård och många andra insatser kommer att dras ned eller läggas på is. Vi vet också att det finns partnerorganisationer som fått se sin ekonomi slås sönder. Ge för livet-insamlingen har varit ett enormt stöd för en stor del av vårt gemensamma missionsarbete.

Ge för livet har förändrat människors chanser i 50 års tid - och kan göra det även 2020

Ge för livet har som bärande grundidé att samla in medel hos allmänheten för socialt hjälparbete i EFKs internationella arbete. Idén är strålande bra och har fungerat i 50 år. Ni har varit med och bidragit till massor av hjälp och utveckling under fem decennier och hundratals miljoner kronor har samlats in. Människor har helt enkelt kunnat få en helt annan framtid tack vare Ge för livet.

2020 kan dock knappast kallas för Ge för livets Jubelår. September till december är normalt högsäsong för insamlingen och vi har inte sett resultatet än, men tendensen är oroande.

Det är därför jag frimodigt vill be er församlingar om att göra en extra insamling till Ge för livet. Jag vet, vi samlar normalt inte in från församlingen till Ge för livet, men 2020 är på inget sätt ett normalt år.

Nu är det verkligen inte läge att ge upp – vi vill istället tillsammans ge hopp!

Med önskan om Guds välsignelse,
Hans Lindstrand

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vill du kontakta mig om brevet eller har du andra idéer om vår insamling?

Hans Lindstrand
Insamlingsstrateg

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se