Bengt Jansson, Örebromissionens tidigare missionsföreståndare, har fått hembud

Pastorn, missionären och tidigare missionsföreståndaren i Örebromissionen, Bengt Jansson, avled söndagen den 5 september efter en tids sjukdom. Bengt var engagerad i Immanuelskyrkan i Örebro och hans goda förkunnelse och varma sociala omsorg gjorde honom mycket uppskattad.

Bengt döptes som 13-åring i Eskilstuna och var Örebromissionens (ÖM) evangelist 1947–1951. Efter studier vid Örebro Missionsskola 1951–1954 och giftermål med Ruth Johansson 1954 var han biträdande pastor i Tabernakelförsamlingen i Borås 1954–1957. Den perioden följdes av språkstudier i Paris 1957 och missionärstjänst i Centralafrikanska republiken 1958–1972. Under en Sverigeperiod var Bengt under några år biträdande pastor i Filadelfiaförsamlingen i Örebro.

Efter hemkomsten från Afrika blev han pastor i Korskyrkan i Stockholm 1972–1976. Därefter var han missionsföreståndare för Örebromissionen 1976–1979 och pastor i Immanuelskyrkan i Örebro 1980–1983. Under den följande tiden arbetade han som begravningsentreprenör i Örebro och var även med i starten av Bra & Begagnat 1995 och blev en välkänd profil där i många år. Ända fram till pandemin var han engagerad i Immanuelskyrkan och hans goda förkunnelse och varma sociala omsorg gjorde honom mycket uppskattad. Han fick även utlopp för sin sångarglädje i till exempel KFUM-kören. Bengt Jansson blev 92 år.

Text: Göran Janzon