EFK samlar in till humanitära insatser i Afghanistan - och fortsätter det viktiga utvecklingsarbetet

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. En långvarig konfliktsituation och negativa klimatförändringar håller kvar människor i utsatthet. Vi i EFK har arbetat i flera decennier för att minska fattigdom och ohälsa genom utveckling och kunskap. Efter talibanernas övertagande vet ingen vad som kommer att hända. Men vi vill fortsätta vårt arbete.

Tillsammans med en lokal organisation har vi arbetat långsiktigt och framgångsrikt i landet en längre tid. Öppnas i nytt fönster. Kvinnor och män har fått möjlighet till utbildning, kurser i förebyggande mödravård och tillgång till rent vatten och latriner.

Ahmed är bonde och är en av många som har upplevt hur skördarna har uteblivit under många år. Men så kom Ahmed med i ett pilotprojekt där deltagarna har fått kunskap om nya odlingsmetoder och möjlighet att pröva vete som är tåligt mot svampangrepp samt fått kunskap. I byn har hans odling följts med skepsis av de andra bönderna som odlar det lokala vetet, men under skördetiden visade det sig att Ahmeds vete mognade och gav riklig skörd medan åkrarna med det traditionella vetet skiftade i rött och skörden halverades på grund av svampangreppen. Nu vill de andra bönderna också börja odla samma sorts vete som Ahmed. Kunskap och möjligheter till försörjning sprids genom praktiskt arbete och goda exempel.

Insamling till humanitära insatser – och fortsatt utvecklingsarbete

Vi i EFK arbetar långsiktigt i Afghanistan och vi har all intention att fortsätta göra det. På grund av den rådande situationen i Afghanistan kommer EFK att samla in till humanitära insatser under september till november. Pengarna förmedlas till vår lokala partnerorganisation som vid sidan av det pågående utvecklingsarbetet också arbetar för att mildra lidandet bland internflyktingar. Om du vill vara med är du välkommen att swisha en gåva till 9005588 märk 62933 Afghanistan.

Böne- och tacksägelseämnen

  • Be för människorna i Afghanistan och för den osäkra situationen som råder efter talibanernas övertagande.
  • Tacka för arbete som kan fortsätta mildra liv och utsatthet.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i september 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.