Förlängd ansökningstid till Akademi för Ledarskap och Teologi!

ANSÖKAN HÅLLS ÖPPEN ETT TAG TILL. Hann du inte skicka in din ansökan eller tipsa vännen, grannen eller systern innan den 19 april?

EFK är en av tre huvudmän för Akademi för Ledarskap och teologi, och än finns det tid att söka in! Programmen som finns tillgängliga är: Pastors- och ledarprogrammet, DIOS, Teologiskt basår, Teologiskt kandidatprogram och Masterutbildning. Ansökan är öppen till den 15 maj - i mån av plats. Välkommen till ALT!