Ingemar Forss och Linalie Newman valdes på nytt när EFK möttes för kongress 2022

Det var en märkbar glädje runt Ryttargårdskyrkans bord när deltagare från Malmö till Umeå möttes över varsin kaffekopp. Efter två år av enbart digitala årsmöten kunde vi lördag 14 maj äntligen mötas tillsammans för kongress. Omkring 250 personer fanns på plats i Ryttargårdskyrkan, Linköping, och ytterligare 70 personer deltog digitalt. Temat var ”Gå med helande och hopp”.

Vi har ett par speciella år bakom oss. De årsredogörelser som ledarna för EFKs gemensamma arbete i såväl Sverige som internationellt gav under förmiddagen vittnar om tider av svårighet och utmaningar – men också om församlingar som hittar nya vägar och svarar på behov i sitt samhälle. Och ännu idag är det en speciell tid vi lever i. Klimatförändringar blir ett allt större problem för våra syskon runtom i världen, under pandemin kastades miljontals människor ner i fattigdom och ett krig rasar i Europa. Idag fick deltagarna tillsammans utforska hur vi i EFK kan vara en rörelse som går med helande och hopp till den här världen. Efter ett introducerande pass med Maria Karlsson, lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi, fick deltagarna aktivera sig i tre stationer på områdena bön, Sverige och internationell mission.

Val till styrelse och val av missionsdirektorer

På dagordningen denna kongress stod i övrigt ett antal val på ledande funktioner i EFK. Styrelsens ordförande Richard Hultmar föreslogs att väljas om för ytterligare två år och med två styrelseledamöter vars mandatperiod tog slut i och med årets kongress skulle också två nya ledamöter väljas in. Valberedningen hade föreslagit Erik Bryskhe, Korskyrkan Umeå, och Mine Lon, Nässjö Allians- och baptistförsamling.

Mine Lon och Erik Bryskhe valdes till ledamöter i EFKs styrelse.

Det har också gått fyra år sedan Ingemar Forss och Linalie Newman valdes till missionsdirektorer för EFK vid kongressen i Mariestad 2018, och styrelsen hade föreslagit omval för en ny mandatperiod.

- När de tillträdde hade rörelsen gått igenom en ledarkris och genom sitt ledarskap har Ingemar och Linalie förmedlat helande och hopp, mitt under en pågående pandemi. De har också lett den dagliga verksamheten i organisationen med inställda Torpkonferenser, många omställningar och svåra utmaningar i det internationella arbetet. Samtidigt har de även startat nätverkssatsningen Vi i EFK LEDA, förvärvat ett bokförlag och lett processen med samkönade relationer. Inför en ny mandatperiod önskar styrelsen att missionsdirektorerna ska fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta förmedla helande och hopp så att ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”, motiverar styrelsen genom ordförande Richard förslaget.

Richard Hultmar valdes till ordförande i EFKs styrelse för en till mandatperiod.

EFKs kongress röstade för styrelsens förslag och Ingemar och Linalie valdes för en ny mandatperiod fram till kongressen 2026.

- Det är en stor glädje att få förnyat förtroende. Vi ser fram emot fyra nya år. De här åren har gått fort och det är på många sätt en ny värld nu än när vi först valdes 2018. Vi tar oss an det här uppdraget med allvar och glädje, och i bön, säger Linalie.

Ingemar fyller i:

- Jag är glad, tacksam och taggad!

Förbön efter att Linalie Newman och Ingemar Forss valts till missionsdirektorer för EFK för en till mandatperiod.

En av punkterna på dagordningen var också en delrapport kring samtalet om samkönade relationer som kongressen beslutade om 2020. Här kan du läsa mer om processen och nästa processdag som hålls 1 oktober 2022. Öppnas i nytt fönster.

”Kul att se hur allting går till”

Från början var kongressen 2022 planerad att hållas två dagar på Hjälmargården, utanför Örebro, men i januari, när smittspridningen ökade i landet, beslutade man sig för att tänka om och planera för möjligheten att hålla en kongress både fysiskt och digitalt. Därför hölls kongressen på plats i Ryttargårdskyrkan och sändes därifrån via zoom ut till de som valt att delta digitalt. Två av dem som fanns på plats i Linköping var Hanna Romell, Korskyrkan Örebro, och Hanna Roberthson, Linköpings hemkyrka. Bägge deltog på sin allra första kongress.

Hanna Romell, Korskyrkan Örebro, och Hanna Roberthson, Linköpings hemkyrka, deltog för första gången.

- Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig eftersom det är första gången, men att få träffa nya människor som är med i samma rörelse tycker jag är jättekul! Men också att bara få se hur allting går till och hur det funkar. Vi har ju årsmöten i vår församling och det påminner lite om det, men att få se hur det fungerar i ett så här stort sammanhang tycker jag är spännande, säger artonåriga Hanna Romell om vad hon sett fram emot inför dagen.

Hanna Roberthson, 23 år, har ett hjärta för pionjära frågor.

- Jag är med i ett ganska pionjärt sammanhang och då är det roligt att få träffa andra människor som är i liknande situationer och få höra mer om det, säger hon.

Linköpings hemkyrka, där Hanna Roberthson är medlem, välkomnades in som ny samarbetande församling inom EFK. De är ett församlingsnätverk som idag består av två pionjära initiativ i stadsdelarna Berga och Ryd.

330 deltagare från 116 församlingar

Totalt deltog 330 personer på årets kongress, varav 242 ombud, från 116 församlingar. Omkring 70 av dessa deltog digitalt via zoom.

- Det känns bra att vi kunnat erbjuda ett hybridmöte med både fysiskt och digitalt deltagande och tekniken har för det mesta fungerat väl, säger Staffan Jenemark, tf kommunikations- och insamlingschef i EFK.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen