Bön på Torpkonferensen: ”Jesus är verkligen här och förmedlar helande och hopp!”

Vilken vecka det blev! Äntligen kunde vi mötas på Torpkonferensen efter två års uppehåll under pandemin. Programmet var fullspäckat, området myllrade av människor och förväntan på Gud var påtaglig. Under veckan passade vi på att samtala med Maria Fagré och Emma Axklo, som ansvarar för bönearbetet under Torpkonferensen. De vittnar om att Gud berörde människors själsliv såväl som höll sin hand över de rent praktiska förberedelserna.

Årets tema, Helande och hopp för vår värld, blev en röd tråd även i förbönen, berättar Maria och Emma. De delar ett starkt exempel från veckan.

- En dag när jag gick upp till bönehuset mötte jag en kvinna i dörren. Hon liksom raglade ut och sa “jag känner mig alldeles berusad”. Hon berättade att hon levt med kronisk smärta en lång tid, vilket medfört att hon börjat må psykiskt dåligt. Det hade gått så långt att hon förlorat allt hopp och all vilja att leva. Hon hade sagt åt alla sina kristna vänner att sluta be för henne, för det hände ändå ingenting, berättar Maria.

Men så bad en väninna henne att följa med ut till Torpkonferensen. Lite motvilligt hängde hon på väninnan till bönehuset och två i teamet i bönehuset fick be för henne.

- Hon fick ett så starkt möte med Jesus, där han helade hennes psyke. När vi möttes i dörröppningen sa hon “jag är inte helad fysiskt, men jag är helad i min själ.” Hon hade fått tillbaka hoppet och livsglädjen och sa att hon bara ville hem och böja knä och tacka Jesus.

- Jesus är verkligen här och förmedlar helande och hopp.

Välbesökta bönesamlingar

Det finns många sätt att be under Torpkonferensen, enskilt och tillsammans. Det finns möjlighet att betjäna i den personliga förbönen under gudstjänsterna och bibelstudierna. Det finns även möjlighet att vara med i 24-7-bön i bönehuset, där man hjälps åt att täcka veckans timmar, dygnet runt, och omsluta konferensen i oavbruten bön. I bönehuset har det också hållits olika samlingar under veckan, bland annat ett välbesökt seminarium om att Gud talar i drömmar.

- Det var smockfullt! Folk satt på stolar utanför dörren och folk stod vid det enda fönster som gick att öppna för att höra. Gud talar ju i drömmar genom hela Bibeln, men vi talar väldigt lite om det idag. Det märks att det finns en väldig hunger efter undervisning om detta. En av dem som var på samlingen hörde senare av sig och berättade att han aldrig brukar drömma, men natten efter samlingen hade Gud talat till honom i en dröm, berättar Maria.

Bön för alla åldrar

Ett viktigt fokus i bönearbetet på Torpkonferensen är också att inspirera till bön för alla åldrar. Bland annat bjöd man in till en samling för kreativ bön med barn och familj.

- Ett av våra viktigaste uppdrag är att göra det naturligt för barnen att be och visa att man kan be på kreativa och roliga sätt, fortsätter Maria.

I bönearbetet under veckan har de senaste två årens pandemi märkts på olika sätt. I förbönen i samband med bibelstudier, gudstjänster och nattmöten har många sökt efter själsligt helande.

- Många har knappt mött människor alls på två år och när man kommer ut igen inser man att man byggt upp murar av lögner kring hur livet måste vara. Efter Jenny Gajickis predikan om frihet på onsdagskvällen kom ca 150 personer fram för förbön och nästan uteslutande bad alla om frihet från olika saker som hållit dem bundna, berättar Emma.

Äntligen kunde vi mötas på Torpområdet igen. Foto: Ludvig Werner

Gud har gripit in i praktiska situationer

Gud har också varit påtagligt närvarande i allt praktiskt arbete under veckan som gått. Det är många människor som engagerar sig i olika funktioner för att Torpkonferensen ska gå att genomföra. Maria och Emma berättar att Gud gripit in i flera praktiska situationer.

- För många volontärer kan det vara tufft att få ihop veckan, i allt från familjeliv till teknik som inte funkar. När någon kom fram till mig och bad om förbön för deras situation tänkte jag att Gud är en ordningens Gud som gillar att saker funkar, och därefter har saker och ting bara löst sig. Gud har skickat människor som har kunnat se efter barnen när det behövts och skickat oväntad teknikhjälp när något strular. Guds hand styr vad som händer, avslutar Emma.

Maria Fagré (t.v) och Emma Axklo tillsammans med Julia Wellstam, ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen