En vital 100-åring i Frankrike

EFKs partner i Frankrike, Federation des Églises Évangeliques Baptiste de France, FEEBF (uttalas Febb), firade 100 år som samfund förra året. Nyligen möttes Franska Baptistfederationens avdelning Pionjär, där församlingsplanteringar och pionjärsatsningar utbytte erfarenheter, och Fredrik, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika tillika missionär i Frankrike, deltog.

På 50-talet sändes de första missionärerna till Frankrike från vårt modersamfund Helgelseförbundet. Örebromissionen följde efter på 70-talet. Frankrike var ett onått land och svenska missionärer har bidragit till att flera församlingar startats. 1982 anslöt dessa församlingar FEEBF och ett samarbete började.

Idag finns ca 115 församlingar inom Franska Baptistfederationen inklusive en drygt 10 församlingsplanteringar. Man har också ett omfattande socialt arbete som når de mest utsatta i samhället. EFKs medarbetare arbetar framför allt med att hjälpa församlingar att nå den muslimska befolkningen men även i arbetet mot människohandel.

Ämnen i förra veckans möte var att vara missionell och att göra lärjungar och många bra erfarenheter delades. Bland annat M4 som använts av några församlingsplanteringar i snart 10 år. Några nya pionjärsatsningar är på gång. En iransk pastor/församlingsplanterare håller på att plantera en ny församling bland iranier och afghaner i Strasbourg och en ukrainsk pastor som flytt från sin församlingsplantering i Donbass vill nå ukrainare, ryssar och fransmän i Marseille, men också drogmissbrukare och andra som behöver förvandlas av evangeliet.

/Fredrik, regionledare för EFKs region Europa, Mellanöstern och Nordafrika och missionär i Frankrike

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.