Information till EFKs församlingar med anledning av den höjda terrorhotnivån i Sverige

29 augusti 2023

17 augusti meddelade Säkerhetspolisen att man höjer terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Det är en långsiktig bedömning gjord utifrån underrättelseinformation. Markus Sand i EFKs Sverigeprogram deltog 22 augusti i ett möte med den krissamverkansgrupp som Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) kallar trossamfunden till.

Med i mötet var en representant från polisens Nationella operativa avdelning (NOA) som förklarade att höjningen av terrorhotnivån indikerar en förändring i sannolikhet. Det är en strategisk hotbild och säger inget om enskilda platser. Den bedöms pågå under lång tid.

I den information vi fått ligger inte någon särskild varning riktad till oss som trossamfund men vi rekommenderas att vara uppmärksamma, följa händelseutvecklingen och om nödvändigt se över vårt arbete med säkerhet och vidta eventuella åtgärder.

Efter beskedet om den förhöjda terrorhotnivån samlades EFKs krisgrupp för möte. Vi skickar ovanstående budskap vidare samtidigt som vi uppmanar alla att fortsätta med verksamheten i kyrkan som vanligt.

Att se över säkerheten i kyrkan kan handla om att se över rutiner för lås och kanske installera larm, se över brandskydd, ta fram rutiner för hur man hanterar eventuella hot eller attacker, ta fram en krisplan osv. Vilka åtgärder som ska vidtas behöver bedömas lokalt.

Mer information och vägledning från myndigheter

Till samfundens hjälp har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Polisen och SST tagit fram en vägledning. Så här kan ni arbeta med er säkerhet - en vägledning för trossamfund (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På SSTs hemsida hittar ni också en handledning för en studiecirkel om ni är en grupp som vill fortbilda er och sätta igång ett säkerhetsarbete i församlingen. Material för trossamfund om säkerhet - Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar ni samlad krisinformation från svenska myndigheter: Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ett hot riktas mot er som församling är det viktigt att ni anmäler det till polisen genom de vanliga kontaktvägarna. Sveriges Kristna Råd önskar också få information om detta då de kartlägger hot och brott mot religiösa byggnader och sammanhang. Ni kan mejla dem på info@skr.org.

Kontakt

Har ni frågor om detta kan ni vända er till Markus Sand på Sverigeprogrammet, markus.sand@efk.se, eller till kommunikationschef Staffan Jenemark, staffan.jenemark@efk.se.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig vid frågor!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet

070-245 96 21

Mejla mig!

Jag leder EFKs kommunikationsarbete

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!