Rapport från samtalsdag för rörelsens pastorer 31 januari

Onsdag 31 januari bjöds rörelsens pastorer in till en samtalsdag i Brickebergskyrkan, Örebro. Detta var en uppföljning på samtalsdagen som hölls i september förra året, kring samtalet om samkönade relationer. Här ger EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman, en rapport från dagen.

Dagen hade fyra delar. Till en början fick vi lyssna till varandra om hur processen fortlöper i den lokala församlingen. Det blev ett givande utbyte av erfarenheter, som visade att många församlingar är igång och bearbetar frågan på något sätt, antingen i församlingsledningen eller i hela församlingen. Många finner framför allt filmerna och casen som är utskickade från EFK Öppnas i nytt fönster. som en god hjälp i samtalen. Några kunde också berätta om slitsamma processer och låsta lägen. Vi avslutade den här delen med att be för goda vägar vidare.

I del två lyfte ALT:s Fredrik Wenell upp den kristna familjen på ett mycket intressant sätt, där han tog spjärn mot två fronter: The Swedish Theory of Love och kärnfamiljen. Det satte frågan om samkönade relationer i ett större perspektiv och visar verkligen behovet av att samtala om det på det här sättet, kanske särskilt med unga människor.

I del tre gick Öyvind Tholvsen, i Lugnetkyrkan Falun, genom det förslag på ny församlingsordning som skickats ut till församlingarna Pdf, 377.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Där tydliggörs både vår gemensamma äktenskapssyn och vår vilja att stå tillsammans.

I sista delen berättade styrelsens ordförande Richard Hultmar om hur styrelsen resonerar i frågan om Immanuelskyrkan i Örebro. Här följer styrelsens resonemang:

Vi i styrelsen har fått flera frågor om hur vi ser på det beslut som Immanuelskyrkan i Örebro fattat om att öppna upp för samkönade vigslar. Missionsdirektorerna har på uppdrag av styrelsen vid flera tillfällen under församlingens process samtalat med deras ledning, om att detta är ett tydligt avsteg från vår äktenskapsteologi och vår vigselordning.

Styrelsen har landat i att inte vidta några åtgärder mot Immanuelskyrkan som att till exempel utesluta dem ur Evangeliska Frikyrkan. Detta grundar sig på följande resonemang:

  • I allt annat bekänner sig Immanuelskyrkan till vår tro och självförståelse, och de respekterar EFKs vigselordning även om de själva gör ett avsteg.
  • De är överlåtna till EFKs gemensamma arbete och uttrycker tydligt sin samhörighet till vårt sammanhang och EFKs vision!
  • I en tid av polarisering där alltmer drar isär, tror vi att vi är kallade att stå tillsammans. Det gäller i såväl rörelsen som i den lokala församlingen. Det är svårt, men vi tror att det går. Och vi tror att det är en oerhört viktig signal i den här tiden.

Som styrelse är vi trygga med vår oförändrade äktenskapssyn och vår vigselordning. Vi vill tillsammans som rörelse fortsätta att arbeta med missionsuppdraget i Sverige och världen.

/EFKs styrelse

Det här kan väcka en del frågor. Exempelvis:

Betyder detta att EFK inte har en gemensam hållning i denna fråga? Får varje församling göra som den vill?

Är fler församlingar på väg att fatta samma beslut som Immanuelskyrkan?

  • Utifrån processen och många samtal med församlingar ser vi att vi har en stor majoritet som är för en klassisk syn på äktenskap och vigsel mellan en man och en kvinna.
  • Det pågår inga samtal mellan EFKs ledning och församlingar likt de som vi haft med Immanuelskyrkan. Samtidigt vet vi att det finns några få församlingar som ligger närmare Immanuelskyrkan i hur de tänker i de här frågorna.
  • Vi är också medvetna om att i varje församling finns blandade åsikter i den här frågan och att det kan utmana i den lokala församlingen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig!

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!

Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig!

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!