Tiden att ge respons på Grunddokumentet för EFKs internationella arbete förlängs

Arbetet med revideringen av Grunddokumentet för Evangeliska Frikyrkans Internationella arbete Öppnas i nytt fönster. fortsätter. Tack till er alla som har kommenterat och deltagit i våra digitala samlingar.

Sedan utkastet på revideringen skickats ut för respons hos församlingsrörelsen har vi arbetat vidare med några justeringar. Här publicerar vi en ny version av grunddokumentet som innehåller en del ändringar, bland annat några rubriker och liknande, men innehåller framför allt de avsnitt som inte var inkluderade i den första versionen: Rättighetsbaserat arbete och Kulturförståelse.

Vi påbörjar nu arbetet med slutversionen och ser fram emot fler kommentarer.

Vi har förlängt tiden för kommentarer fram till den 4 mars. Skicka era kommentarer till grunddokument@efk.se