Insamlade gåvor går till vinterprojektet ”Värme, hjälp och hopp” i Ukraina

Två år har gått sedan Rysslands invasion av Ukraina. Engagemanget från församlingar och privatpersoner inom EFK har varit överväldigande redan från start och tillsammans har vi kunnat ge värdefullt stöd till de som drabbats värst av kriget. Tack vare den enorma generositet som visats har all den nödhjälp som efterfrågats förmedlats och det finns till och med pengar kvar i en katastroffond, som gör att vi nu kan vara med och finansiera ett nytt akut initiativ.

Genom våra samarbetspartners Europeiska Baptistfederationen (EBF) och Ukrainska Baptistunionen (UBU) har EFK förmedlat nödhjälp för miljoner och men vi har fortfarande medel kvar i den katastroffond som upprättats för Ukraina. Nu har EBF och UBU efterfrågat mer stöd och EFK låter 500 000 kr av pengarna i fonden gå till deras insats för att ge stöd att klara vintern, så kallad ”winterization”.

Vinterprojektet kallas “Värme, hjälp och hopp” och i insatsen ingår att:

  • Distribuera utrustning för att producera och lagra el
  • Förse kyrkor och samhällen med material för uppvärmning och matlagning, såsom ved och kol. Man ger även andligt stöd.
  • Ge kyrkor ersättning för el- och värmekostnader

Insatsen ger 94 000 människor i Ukraina stöd under vintersäsongen 2023/2024.

Risk för energikris våren 2024

De ryska anfallen har fortsatt att orsaka förödelse i ukrainska städer under 2024. Situationen har förvärrats av svåra väderförhållanden under vintern och miljontals människor har lämnats utan tillgång till vatten och el. Man befarar att attacker mot energiinfrastruktur, vatten- och gassystem kan komma att förvärra situationen ytterligare. Här har kyrkan ett bidrag. Församlingar runtom i Ukraina når stora delar av landet och en stor del av befolkningen. Genom stöd till kyrkorna kan de ge en fristad och fortsätta att tillgodose den drabbade befolkningens grundläggande behov, såsom varma måltider och själavård.

– Detta krig har gett UBU en tydlig möjlighet att visa sin kärlek och solidaritet för krigsdrabbade samhällen där människor normalt skulle förvänta sig att regeringen skulle ge sådant stöd. Varje insats ger pastorer och volontärer i våra församlingar en möjlighet att såväl praktiskt som känslomässigt uttrycka Guds kärlek. Det leder till samtal som ger möjligheter att förklara evangeliet i ett sammanhang av lidande. Det öppnar dörren till kyrkan och viktigast av allt till Jesu väg, uttrycker Igor Bandura, en av UBUs ledare, i en beskrivning av vinterprojektet.

UBU består av 2 272 kyrkor och 320 missionsgrupper som samlar mer än 113 000 troende.

Redo att bidra mer

Tillsammans med kyrkan i Ukraina och baptister i hela Europa ger EFK stöd till våra syskon i Ukraina. Att förvalta de gåvor som vi fått förtroendet att förmedla är oerhört viktigt för EFK och därför betalas pengar ut när vi får en förfrågan och vi ser att de gör bäst nytta. Fortfarande finns medel kvar i vår katastroffond, som är redo att användas, så fort de efterfrågas, antingen för mer akut nödhjälp eller till återuppbyggnad av landet när möjlighet finns. Tack för att ni är och har varit med i detta!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du vill veta mer om vårt stöd till Ukraina!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!