Bidra med konkret hjälp till översvämningsoffer i södra Brasilien!

Över en miljon människor har drabbats i översvämningen i Brasiliens sydligaste delstat, Rio Grande do Sul.

Under de senaste veckorna har en svår översvämningskatastrof drabbat Brasiliens sydligaste delstat, Rio Grande do Sul. Hittills har fler än 150 personer omkommit och över 150 människor saknas, vilket tyder på att dödssiffran kommer fortsätta att stiga. Över en miljon människor har drabbats och av dessa har 155 000 förlorat sina hem i vattenmassorna.

Det var i denna del av Brasilien som EFKs brasilienmission en gång startade och än idag finns ett starkt fäste med många kyrkor runtom i delstaten. Flera av dessa kyrkor har översvämmats och många av våra brasilianska bröder och systrar har förlorat hem och egendom. På nationell nivå har vår systerkyrka CIBI startat en insamlingskampanj där allt stöd går till att hjälpa de nödställda att få tak över huvudet, mat och vatten. Det görs även insamlingar av materiell hjälp som madrasser, lakan, kläder, etc. som doneras till olika distributionscenter (av vilka många är kyrkor). Kyrkornas insats blir extra viktig eftersom behoven är så överväldigande att myndigheternas egna strukturer och kapacitet inte räcker till och hjälp inte når ut till alla i den utsträckning som den borde.

Var med och be och ge

Var gärna fortsatt med i bön i denna svåra situation – om undsättning och beskydd över de som drabbats, om tröst och lindring av nöd och sorg. Att ett mirakel får ske att vädret ändras och regn och översvämningens expansion får avta.

Från EFKs sida vill vi också vara med och visa vår solidaritet och har redan gett ett bidrag från vår katastroffond. Det räcker dock inte för att möta de enorma behoven. Var gärna med och bidra till att stärka den hjälpinsats som pågår, din gåva behövs!

Ge din gåva via Ge för livets 90-konto: Bankgiro/swish: 900-5588. Ange: Brasilien

Tack för ditt stöd och dina böner!