Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Helene Paulsson

Ekonom
019-16 76 30

helene.paulsson@efk.se

Henrik

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete.


administration@scaninteract.org

Iain

Arbetar inom en av EFKs partnerorganisationer.


administration@scaninteract.org

Ida Eriksson

Handläggare för praktikprogrammet StepOut (tjänstledig)

070-101 09 87

ida.eriksson@efk.se

Ingrid Erenmalm

EFK UNGs Bidragsspår 50%
0701 098 197

ingrid.erenmalm@efk.se

Irén Frändå

Administrativ chef på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern.


irenfraendaa@sat7.org

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


administration@scaninteract.org

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen (anti-trafficking, barns rätt och religionsfrihet) samt stöd till vår partner i Sudan.


administration@scaninteract.org

Johan Carlsén

Arbetar med församlingsplantering i Spanien.


johan.carlsen@efk.se