Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Linda Brandes

Barnmorska på Healthy Mom & Baby Clinic i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Lotta

Arbetar bland syriska flyktingar i regionen.


administration@scaninteract.org

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Magnus

Arbetar med att stödja och träna ledare och att stötta insatser för församlingsplantering.


internationellaradet@ryttargardskyrkan.se

Maria Finnevidsson

Arbetar vid Asiens missionscenter. Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter.


maria.finnevidsson@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå muslimer. Bygger upp ett nytt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


administration@scaninteract.org

Matilda Henriksson

Arbetar med EFKs partner för att motverka effekterna av människohandel.


matilda.henriksson@efk.se

Mats Frändå

Arbetar med projektledning och teknikutveckling på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern


matsfraendaa@sat7.org

Mattias Brandes

Socialt och diakonalt arbete i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com