Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Henrik

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete.


administration@scaninteract.org

Iain

Arbetar inom en av EFKs partnerorganisationer.


administration@scaninteract.org

Ida Eriksson

Handläggare för praktikprogrammet StepOut 50 %

070-101 09 87

ida.eriksson@efk.se

Irén Frändå

Administrativ chef på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern.


irenfraendaa@sat7.org

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


administration@scaninteract.org

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen (anti-trafficking, barns rätt och religionsfrihet) samt stöd till vår partner i Sudan.


administration@scaninteract.org

Johan Carlsén

Arbetar med församlingsplantering i Spanien.


johan.carlsen@efk.se

Johanna Davén

Chef för Resursavdelningen samt biträndande Stabschef

070-390 31 21

johanna.daven@efk.se

Jonatan

Regionledare för region Europa/Mellanöstern med land-, projekt- och personalansvar.


administration@scaninteract.org