Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Roger Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


roger.korsgren@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner ASSI.


Tobias Åberg

Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Ulrika

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation ASSI som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com