Vidare

Vidare med logga

Vidare är ett ekumeniskt nätverk som bildades 2018 och som jobbar med mission och församlingsplantering i Sverige.

Utifrån frikyrkorapporten Länk till annan webbplats. kan vi konstatera att både antalet medlemmar och antalet församlingar har minskat under lång tid. Sverige är ett missionsfält och många människor har inte en kristen gemenskap i sin närhet. Tillsammans vill vi ändra på detta. Därför satsar vi även på mission i Sverige. Vi vill att evangeliet ska nå nya människor, att många ska bli lärjungar till Jesus och att nya församlingar och gemenskaper ska växa fram.

10 olika samfund och missionsorganisationer står enade

Det är idag 10 olika samfund och missionsorganisationer i Sverige som är med i Vidare och som står bakom vår gemensamma vision och vårt mål.

”Vidares vision är att kristna samfund, organisationer och församlingar samarbetar med syftet att Jesus Kristus ska bli känd, trodd och efterföljd i Sverige, så att antalet församlingar ökar i alla landets geografiska områden, etniska grupper och kulturella sfärer.”

Vi vill hjälpa varandra att lyckas!

Vidare har ett gemensamt mål som är: ”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.”

Genom att ha ett gemensamt mål vill vi markera att vi inte konkurrerar med varandra, utan står tillsammans för att sprida evangeliet. Vi vill visa att det inte bara handlar om våra egna samfund och organisationer utan om Guds rike. Vi drömmer om en multiplicerande rörelse där både antalet lärjungar och antalet församlingar växer i hela Sverige. Vi gläds åt varandras framgångar och vi vill stötta varandra när vi möter problem.

Du kan läsa mer om Vidare här där det också finns en karta över nya församlingar i Sverige: vidare.nu Länk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!