Måla drömmen ung

Måla drömmen ung

Under år 2022 och 2023 genomför vi i Evangeliska Frikyrkan en process där vi vill lyssna in och engagera ledare och unga för att tillsammans måla drömmen om en ung generation lärjungar som lever missionella, tillbedjande liv.

Det betyder att vi vill se, uppmuntra, nätverka och hitta nya verktyg för att hjälpa den unga generationen att leva i efterföljelse till Jesus Kristus. Den första delen av processen under år 2022 har handlat om att kartlägga det som vi som rörelse gör tillsammans med och för unga, samt var de största behoven finns och var vi borde satsa i framtiden.

Vi har sett att så mycket möten med Gud sker i ungdomsgrupper, på tonårsbibelskolor, på läger och Tonårskonferensen m.m., samtidigt som vi ser ett ökat behov av att tillsammans samarbeta kring frågor som ungas psykiska hälsa, unga vuxna, nationella event, evangelisation och kristen närvaro på sociala medier.

Var med och måla drömmen med oss

Nu börjar vi samla ihop och färdigställa kartläggningen och det är dags att göra verkstad av det som har kommit fram. Därför bjuder vi in en ungdomsledare/pastor tillsammans med en eller två frivilliga ledare från varje EFK församling att komma med på Måla drömmen ung-helgen 13-15 januari 2023 på Hjälmargården. Öppnas i nytt fönster.

Där kommer vi, förutom att få ta emot fantastisk inspiration och undervisning kring ledarskap, också skapa verkstad i form av Workshops. Dessa Workshops kommer bl.a. kretsa kring ungas psykiska hälsa, unga vuxna, event och kristen närvaro på sociala medier och vi har som mål med helgen att skapa drömmar, initiativ och arbetsgrupper kring alla dessa (plus några fler) områden för att forma EFKs framtid tillsammans.

Vi hoppas att just din församling har möjlighet att skicka 1-3 personer och vi vill gärna få med andra nyckelledare från rörelsen så som bibelskolelärare m.fl. Funderar du på om det är du som ska åka på helgen, tveka inte att kontakta jenny.jonsson@efk.se, vi ser fram emot en fantastik helg tillsammans inför Guds ansikte!

Vill du veta mer om projektet?

Prata med mig om vad du drömmer om!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung” 80 %

070-101 09 87

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.