Hannah: "Det var så bra att få lära sig om själavård utifrån ett ungdomsperspektiv"

Hannah Larsson, barn- och ungdomsledare i Skogakyrkan Kungsängen, har deltagit i EFKs nya kurs för ungdomsledare om att möta unga med psykisk ohälsa. Kursen är en del av det som tagits fram utifrån Måla drömmen ung.

- Jag ser psykisk ohälsa som ett stort problem bland ungdomarna idag och tycker det är så bra att vi som jobbar med ungdomar får lära oss mer om hur vi kan hjälpa och stötta dem! Det var jättebra att få vara med och både få en refresher och nya perspektiv på hur man kan prata med och finnas där för ungdomarna och att få diskutera det tillsammans! Det var också bra att få lära sig om själavård utifrån ett ungdomsperspektiv.

Vad tänker du att vi som kyrka kan göra inom detta viktiga område?

- Vi behöver ungdomsledare och andra i församlingen som lär sig att se tecknen och vågar stå med dem och finnas där som vuxna. Vi behöver lära oss att lyssna och stötta. Vi är inte vården, men vi kan finnas där på andra sätt som inte vården kan. Vi har också bönen som är så viktig!

Var ser du hopp i situationen när det gäller ungdomar och psykisk ohälsa?

- Jag ser hopp i att ungdomar idag vet om att psykisk ohälsa är dåligt och att det är okej att söka vård. De vågar prata om det mer än äldre generationer och kan då få stöttning och helande! Även om antalet som lever med psykisk ohälsa stiger i skrämmande takt så finns det också mer kärlek och mer stöd för de som mår dåligt.

Kurs för ungdomsledare: Att möta unga med psykisk ohälsa

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer psykisk ohälsa att vara ett de största hoten mot folkhälsan i världen år 2030. Och Sverige är inget undantag. Därför vill vi rusta dig som jobbar med ungdomar i församlingen att bättre kunna möta de ungdomar som på olika sätt kämpar med psykisk ohälsa. Vi erbjuder en kurs varje termin. Hitta nästa kurstillfälle i kalendern på efk.se