Oliver: Vi drömmer om att evangeliet ska förkunnas in i olika subkulturer och grupper

Oliver Sewon ungdomsledar-kickoff Hjälmargården 2023 Marcus Wallin

Oliver Sewon på ungdomsledar-kickoff, Hjälmargården 2023. Foto: Marcus Wallin.

Oliver Sewón hör till den ledningsgrupp som arbetar med att skapa ett event för unga 2024 - ett av fem områden som blev en satsning genom Måla drömmen ung.  Han är till vardags ungdomspastor i Korskyrkan Stockholm.

- På min resa till tro som tonåring var de stora eventen och lägren viktiga för att forma kristen identitet och gemenskap. Det var också i sådana sammanhang jag fick höra evangeliet för första gången, på ”mitt språk”. Under Måla drömmen ung lyftes behovet av ett nytt nationellt event för unga, och i min roll som pastor för unga intresseras jag av frågan om hur det lokala och det nationella sammanhanget kan få berika varandra.

Hur går ni tillväga för att bygga det här eventet?

- En ledningsgrupp har samlats, där jag ingår. Vi sitter just nu och målar upp de stora dragen kring vision, värderingar, inriktning och mål. Det blir mycket samtal och bön för att identifiera målgrupper, nyckelpersoner och arbetsområden. Just nu förbereder vi oss för fullt inför Festivalverkstaden 24–26 november på Subtopia i Stockholm där vi bjuder in brett och hoppas samla många engagerade och kreativa människor som vill bygga och utforma eventet tillsammans med oss.

Vad drömmer ni om att detta ska få vara för typ av plats/festival/event?

- Vi drömmer om en plats som får vara med och forma nästa generations lärjungar. En plats för tillbedjan, en plats för nya uttryckssätt och former för gudstjänst och bön. Vi drömmer om att evangeliet ska förkunnas in i olika subkulturer och grupper, med personlig efterföljelse till Jesus som följd. Vi drömmer också om att eventet skulle få vara sändande, och bära frukt i de lokala sammanhangen samt betjäna platsen där vi kommer hålla till.