Unga

När vi möts tillsammans i olika åldrar - hemma eller i kyrkan - för att lyssna till varandra, ge, ta emot, dela livet och upptäcka vem Gud är... ja då lever vi familjeliv i församlingen!

 I EFK vill vi vara med och stärka församlingarnas arbete bland barn, unga och familjer. Fyra områden vi särskilt vill fokusera på:

1 En relevant församling för barn och unga

Den unga generationen måste tas på allvar vad gäller både tro och engagemang. Vi vill arbeta med att göra frågor om barn och unga i församlingen till en angelägen fråga för hela församlingen och dess ledarskap. Men det handlar också om att en kyrka måste vara relevant i det samhälle den finns och kunna möta behov och utmaningar bland barn och unga.

Exempel på hur vi kan vara relevanta församlingar:

Lästips för en relevant församling!

Ge det vidare! En församling för alla generationer (Libris) Slut hos förlaget

Hela sitt liv har Egil Svartdahl levt och verkat i goda och varma kristna församlingar som bestått av folk i alla åldrar – på gott och ont. Spänningar mellan generationer är den största utmaning som han har mött. I den här boken tar han oss in i både problemställningar och utmaningar som han själv har stått i och de erfarenheter han fått på köpet. En röd tråd genom boken är att hela tiden ge tron vidare - varje ålder behövs i församlingen och varje ålder behöver få höra det glada budskapet. Men hur bygger man församling för alla generationer?

Till varje kapitel i boken finns också samtalfrågor, perfekt att dra nytta av i församlingsledningar, föräldragrupper, ledarsamlingar, smågrupper, ungdomsråd... eller temakvällar.

Jesus gick vidare och kyrkan står kvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Marcus förlag)

För alltför många blir tonårens starka tro diffus och svårhanterlig vid övergången in i vuxenlivet. Vad beror det på och hur kan trenden brytas så att fler växer upp och växer till i sin tro istället för bort? Carl-Henric Jaktlunds bok Jesus gick vidare och kyrkan står kvar är en av 2000-talets mest lästa och omdebatterade svenska böcker inom kristenheten. Boken tar utgångspunkt i evangeliernas berättelse om Emmausvandrarna och tecknar en väg framåt där tron överlever, fördjupas och mognar istället för att tappa fart eller tyna bort.

2 Hemmet som kyrka

Det är hemma vi känner oss hemma, eller hur? Det är i familjen och
vardagslivet som vi formas och formar varandra. Här får vi också
naturligt räkna med Gud. Vi vill betona familjens betydelse som miljön
där trons liv formas. Det är i vardagen det blir på riktigt!

Inom EFK startade 2011 en särskild satsning för att stärka både föräldrar och familjer när det gäller att följa Jesus i vardagen. Vi har kallat satsningen Familjeliv. Upprinnelsen till det var en undersökning i EFKs församlingar. Den visade på stora behov när det gäller bland annat äktenskapets friskvård och föräldraskap. Som ett konkret reslutat av detta finns idag vår Familjelivsutbildning, telefonrådgivning samt ett antal resurspersoner till förfogande för församlingsbesök och seminarier.

Exempel på hur hemmet kan bli en plats där tron får näring:

Lästips för hemmet som kyrka!

Våga visa vägen till en tro som bär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Libris)

Det finns många böcker om andlig vägledning för vuxna. Det finns emellertid nästan inga böcker om hur man vägleder barn till en tro. Det har förvånat oss eftersom kanske hälften av alla barn som växer upp i kristna familjer lämnar kyrkan och ofta också Gud. Det menar Alf B Svensson och Cilla Stjernberg som tillsammans skrivit denna bok. Detta är en bok de själva saknade och önskar att de hade läst när vi blev föräldrar. En samtalsbok med råd till såväl till föräldrar som till andra vuxna som vill tala om kristen tro med unga människor.

Möjliga familjen - Livets pussel är inte alldeles hopplöst ... (Libris) SLut hos förlaget

Det är inte bara det att man ska hinna med att handla mat, ta sig till jobbet i tid, tvätta kläder och städa. Det finns en familj också - och den består av människor med olika behov och drömmar. Rob Parsons, en av världens mest efterfrågade familjerådgivare, tror inte att läget är alldeles omöjligt trots allt. Han delar med sig av egna erfarenheter, checklistor, andras berättelser, tips och uppmuntran för en fungerande vardag.

Hjälp vi har fått en tonåring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Libris)

Kanske vill din tonåring bara se dig som chaufför, tvättinrättning och bankomat, men din tonåring behöver dig på en massa andra sätt. Din tid, din kärlek, dina livserfarenheter, normer och värderingar behövs mer än någonsin tidigare. Du behöver hitta andra sätt att relatera till den växande tonåring som är på god väg att bli vuxen. Bästsäljande författaren och psykologen Alf B Svensson ger uppmuntrande och praktiska råd kring problem som många tonårsföräldrar kan känna igen sig i.

Våga vara förälder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Libris)

Att ägna sig åt något så kreativt som att ta hand och fostra barn är väl något av det finaste och mest utvecklande man kan göra. Men att vara förälder är samtidigt svårt - det vet alla som har prövat. I den här boken ger psykologen Alf B Svensson konkreta och tänkvärda råd på vägen till både nyblivna och rutinerade föräldrar.

3 Kyrkan som hem

Kyrkan som hem är en plats där det finns både gemenskap, trygghet, gott kamratskap, vuxna förebilder och möjlighet att få utvecklas på en rad områden. Våra kyrkor har genom åren fått betyda mycket, inte minst genom olika aktiviteter, läger och andra verksamheter. I ett hem får barn och unga ta plats, det är viktigt också när det gäller kyrkan som hem.

Vi tror också att kyrkan som hem kan spela en ännu större roll för barn, unga och familjer i samhället. Idag finns  mycket av både vilsenhet, oro och behov – hur kan vi som församlingar och kyrkor vara en resurs och möta människor? Här behöver vi utmana varandra att se utmaningarna omkring oss och hitta vägar för att som kyrka vara ett hem.

4 Teologisk & pedagogisk medvetenhet

Vi ser behovet av en bra grund att stå på bland både föräldrar och
ledare – en tydlig medvetenhet om vad tro handlar om i olika åldrar och
faser i barns och ungas liv. Vi behöver jobba på att hitta och dela med
oss av goda verktyg för hur vi delar, upplever och kommunicerar tro med
varandra både hemma och i kyrkan.

Inspiration för församlingar som vill arbeta teologiskt och pedagogiskt:

Lästips för teologisk och pedagogisk medvetenhet!

Ge det vidare! En församling för alla generationer (Libris) Slut hos förlaget

Hela sitt liv har Egil Svartdahl levt och verkat i goda och varma kristna församlingar som bestått av folk i alla åldrar – på gott och ont. Spänningar mellan generationer är den största utmaning som han har mött.
I den här boken tar han oss in i både problemställningar och utmaningar som han själv har stått i och de erfarenheter han fått på köpet. En röd tråd genom boken är att hela tiden ge tron vidare - varje ålder behövs i församlingen och varje ålder behöver få höra det glada budskapet. Men hur bygger man församling för alla generationer?

Till varje kpitel i boken finns också samtalfrågor, perfekt att dra nytta av i församlingsledningar, föräldragrupper, ledarsamlingar, smågrupper, ungdomsråd... eller temakvällar.

Låt berättelsen leva! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Verbum)

Författaren och barnbibelforskaren Sören Dalevi menar att Bibeln är betydelsefull läsning för barn och unga, och att den kan spela en betydande roll rakt in i deras liv. En bärande tanke i boken är att barnets egna perspektiv och frågor är oerhört viktiga när man läser bibeltexter för och tillsammans med barn. Läsaren ledsagas genom de svårigheter som kan uppstå när man ska välja bibeltexter och barnbiblar.

En vän från himlen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Libris)

Författaren Ylva Eggehorn och illustratören Tord Nygren berättar tillsammans ur Bibeln, en enda stor berättelse som samtidigt är många berättelser. En vän från himlen är Bibeln på ett nytt och annorlunda sätt för barn. En bok att läsa högt tillsammans eller tyst, rakt igenom eller lite i taget - och en bok att tala med varandra om. Passar för skolan och kyrkans barngrupper, som utdelningsgåva i församlingen, för högläsning bland de lite yngre och för tyst läsning när man kan läsa själv.

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med ledarutveckling kopplat till unga i rörelsen!

Julia Wellstam
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd 25%
0705871954

julia.wellstam@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.