Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med ledarutveckling kopplat till unga i rörelsen!

Julia Wellstam
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd samt ung event 50%
0705871954

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen