Försäkringar för barn och unga i EFK

EFK har tecknat en Kollektiv olycksfallsförsäkring i Svedea. Den gäller för deltagare i EFKs barn- och ungdomsarbete i lokala församlingar.

Försäkringsbeloppen är upp till 800 000 kr för ekonomisk invaliditet och upp till 400 000 kr för medicinsk invaliditet. Försäkringen är utan självrisk. Villkoren finns i GRK:3 ”Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring”. Läs mer om villkoren här:

GRK90:3 Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats.

Bra att i sammanhanget känna till:

  • Församlingar som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen har inom ramen för sitt medlemskap en försäkring. Den omfattar volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för församlingen. Läs mer på Arbetsgivaralliansens hemsida: Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande - Arbetsgivaralliansen Länk till annan webbplats. Mer information (försäkringsvillkoren i Pdf-form) finns att tillgå efter inloggning på Arbetsgivaralliansens hemsida.
  • Vuxna besökare till gudstjänster och samlingar omfattas inte av den Kollektiva olycksfallsförsäkring, enligt ovan, som EFK tecknat.

Församlingar som anslutit till Bidragsspåret

Information om försäkringen går ut via mail till de som är med i EFK UNG Bidragsspåret. Vill du veta mer om vad som gäller eller komma i kontakt med ansvarig hänvisar vi till Bidragsspåret. Länk till annan webbplats. Här nedan ser du svar på några av de vanligaste frågorna runt försäkring.

Vilka är försäkrade? Alla barn, ungdomar, ledare och funktionärer som deltar i föreningens barn- och ungdomsarbete. Bidragsspårets föreningar är försäkrade genom Bidragsspåret.

För vilka arrangemang gäller den? Försäkringen gäller arrangemang anordnade både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt (45 dagar/resa i hela världen förutom Nordamerika). Försäkringen gäller endast för det som bidragsspårets förening arrangerar. Vuxna besökare till gudstjänster och liknande ingår inte i försäkringen som beskrivit ovan

När är man försäkrad? Medlemmen är försäkrad såväl under själva aktiviteten som på väg till eller ifrån den.

Hur går man tillväga när något händer? Vid frågor kring vad försäkringen täcker, kontakta Lena Lindström på SamSpar tel 08-619 25 78. Här ska du också uppge ditt försäkringsnummer (detta har du fått via mail från Bidragsspåret. OBS! Från 2014 gäller nytt försäkringsnummer). Skadeblanketter för anmälan finns på www.samspar.se Länk till annan webbplats.. Observera att anmälan inte skickas direkt till försäkringsbolaget utan till EFK UNGs Bidragsspår som sedan vidarebefordrar anmälan.

Behöver föreningen teckna egen försäkring för sitt barn- och ungdomsarbete? Nej. Men har ni särskilda behov, saker eller egendom ni behöver försäkra så kontakta försäkringsbolaget direkt.

Övriga församlingar (ej anslutna till Bidragsspåret)

För EFKs församlingar gäller en kollektiv olycksfallsförsäkring för deltagare i ”EFKs barn- och ungdomsarbete i lokala församlingar”. Den är tecknad i Svedea och avser ersättning för medicinsk invaliditet upp till 400 000 kr och ekonomisk invaliditet upp till 800 000 kr utan självrisk. Obs! Den gäller endast för de församlingar som har en församlingsförsäkring i Svedea. Läs mer om Svedeas försäkringar för små företag på deras hemsida. Länk till annan webbplats. Försäkringen heter GRK90:2. ”Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring”. Läs mer om grundvillkoren här! Länk till annan webbplats.

Bra att i sammanhanget känna till:

  • Församlingar som har församlingsförsäkring genom Svedea (SamSpar) har sina deltagare i barn- och ungdomsverksamheten försäkrade i den försäkringen.
  • Har man inte en församlingsförsäkringen hos Svedea så måste man försäkra sig om att barn- och ungdomsverksamhetens deltagare är försäkrade.
  • Har man inte församlingsförsäkringen hos Svedea, men har en förening som är med i Bidragsspåret så är barn- och ungdomar försäkrade i den verksamhet som Bidragsspåret har (se information ovan om vad som gäller för Bidragsspåret).
  • Volontärer (medhjälpare med liten eller ingen lön) är försäkrade i församlingar som är anslutna till Arbetsgivaralliansen. Detta är en medlemsförmån för arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen. Mer information om detta finns när man loggar in på Arbetsgivaralliansens hemsida. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vuxna besökare till gudstjänster och liknande ingår inte i försäkringarna hos Svedea eller genom Bidragsspåret.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med ledarutveckling för ideella och anställda ledare!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se

Jag jobbar med EFK Ungs Bidragsspår

Ingrid Erenmalm
Handläggare för Kyrkoavgift samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

ingrid.erenmalm@efk.se