I trygga händer

Allt fler församlingar inser vikten av att jobba förebyggande för att skapa trygga och bra församlingar.

Under kursdagen lär vi oss att både identifiera, reagera och agera för att förebygga olika former av övergrepp. Kursdagen blir en bra start av att fortsätta forma handlingsplaner, policys och strategier i den egna församlingen. Kursen leds av en utbildad I Trygga Händer-instruktör och följer ett koncept som tagits fram av Frälsningsarmén i Sverige. I EFK finns två instruktörer.

En eller flera församlingar tillsammans kan ta initiativ att ordna en kursdag på sin ort. Vid dagens slut får alla deltagare ett intyg på sitt deltagande och tillgång till en digital kursbok. Kunskap är färskvara och en rekommendation är att alla ledare går kursen minst vart tredje år. Kika gärna på Frälsningsarméns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns en hel del bra material och resurser för alla att få del av.

Priset för en kursdag följer EFKs rekommendation för heldag + resa. Är din församling med i EFKs Bidragsspår finns möjlighet till lägre kostnad. Vi rekommenderar också att kursdagen genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda i din region.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med barn och familj inom EFK. Jag hjälper gärna till!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!