Mission i Sverige

Sverige förändras fort – en stor utmaning, men också en möjlighet. För att vara relevanta för vår tid krävs ett tydligare fokus på mission även i Sverige. Sverigeprogrammet i EFK jobbar därför medvetet med nya former och uttrycksätt för att presentera Jesus och att träna nya pionjärer. Vill du vara med och stödja detta?

Frikyrkan tappar mark

Antalet frikyrkor har minskat med hela 24,8 % under 20 års tid och antalet medlemmar har minskat med 9,8 %. Ett annat sätt att beskriva situationen är att varje månad startas två församlingar i Sverige. Vi gläds över att den siffran ökar. Problemet är bara att varje månad läggs fem församlingar ner.

Sverige som missionsland

En stor möjlighet är att vi idag kan nå de onådda folken på ett sätt vi inte kunnat tidigare. I Sverige idag finns det 219 000 frikyrkliga och 394 000 personer som tillhör en onådd folkgrupp (enligt Joshua Project). Med andra ord är det nästan dubbelt så många som tillhör en onådd folkgrupp än de som är som medlemmar i en frikyrka.

I takt med att sekulära svenskar tappat kontakt med kyrkan försvinner också gamla bilder och förväntningar. Vi får en ny chans att presentera en Jesus som inte är nedfläckad av äldre tiders missuppfattningar och fördomar.

Stöd till pionjärer

Vi vill fortsätta ge mer och ännu bättre stöd till pionjärer. Vi vill träna många fler unga pionjärer som kan bryta ny mark i vårt land. För att kunna göra det är vi beroende av gåvor. Här kan du vara med och göra skillnad!

Jag vill bli månadsgivare genom autogiro!Öppnas i nytt fönster.

Så här behandlar Evangeliska Frikyrkan (EFK) dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster..
EFK innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.