4 mars: Baptistkapell ger akut hjälp till människor på flykt

Tillsammans med baptister i hela Europa gör vi i EFK en katastrofinsamling till de utsatta i Ukraina. Insatsen görs i samarbete med Europeiska baptistfederationen (EBF) som har stor erfarenhet av att förmedla hjälp i krissituationer. Daniel Råsberg är missionsideolog i EFK och berättar här om den insats som vi i EFK är med och stödjer.

- Vi jobbar med beprövade nätverk i och omkring Ukraina, genom EBF och den ukrainska baptistsunionen, berättar Daniel, som arbetade i nära samarbete med EBF under flyktingkrisen 2015.

Insatsen samordnas av EBF och samfundet i Ukraina och riktar sig till de mest sårbara familjerna och individerna som inte har medel eller nätverk att förlita sig på i flykten. Därför har man öppnat 10 baptistkapell på vägen mot västra Ukraina, där människor kan sova och få mat och hygienartiklar. Navet i det här är sex logistikcenter som upprättats vid den västra gränsen för att ta emot mat och förnödenheter, så som hygienartiklar, sockor, filtar och ryggsäckar.

I insatsen ingår även flyktinghjälp som den Polska Baptistunionen genomför.

- Redan på kvällen under invasionens första dag skickades en lastbil från Ungern som anlände under natten samma dygn, berättar Daniel.

Organisationer med stort förtroende

Daniel framhåller att EFK känner ett stort förtroende för både det lokala samfundet i Ukraina och för EBF som planerar insatsen. Organisationerna har ett gott rykte också i närområdet. Den ukrainska baptistunionen har till exempel utifrån sina insatser i Donbasområdet fått löfte om att gränsen ska vara öppen för humanitärinsatser som görs för Ukrainska Baptistunionens räkning.

- Både EBF och Ukrainska Baptistunionen är vana vid den här typen av katastrofinsatser och ser till att insatserna som görs är ekonomiskt hållbara och relevanta för ukrainare i den situation som råder.

”Skicka pengar, inte varor”

Det är tydligt att kriget i Ukraina påverkar oss även i Sverige och många människor öppnar sina hjärtan och plånböcker för att hjälpa de drabbade. Bara några dagar efter att EFKs katastrofinsamling startat hade det samlats in närmare en halv miljon kronor. Samtidigt kommer förfrågningar om ifall EFK, second hand-butiker eller lokala församlingar ordnar hjälpsändningar med kläder och andra varor ner till Ukraina. Viljan att hjälpa på ett så handfast sätt är något Daniel känner igen också från arbetet under flyktingkrisen.

- Hjälpsändningar är ofta ett mycket bra komplement till givande, berättar han. Till exempel när second hand-butiker sänder sitt överskott till andra europeiska länder där man har relationer. Men erfarenheten säger att det under krissituationer är bättre att omsätta sitt engagemang i pengar, än i saker.

Att ta emot och ta hand om kläder, hygienartiklar och andra varor från en hjälpsändning kräver nämligen mycket arbete från mottagarna, arbete som under katastrofer är bättre att lägga på annat. Nyligen gick EBFs tidigare ledare Tony Peck, som klivit tillbaka från sin pensionering för att bidra i den här krisen, ut med en vädjan om att skicka pengar till Ukraina istället för varor:

”Samtidigt som jag helt förstår att människor vill komma samman och göra något I den här situationen, så är verkligheten att det just nu är väldigt svårt, och snart kanske omöjligt, för hjälpsändningar att nå Ukraina”, skriver han i ett upprop från EBF.

- I EBFs insats görs inköpen därför i eller så nära Ukraina som möjligt och de förnödenheter som införskaffas är sådant som den ukrainska baptistunionen bett om och behöver, berättar Daniel.

Fortsatt stora behov

Behoven i och omkring Ukraina till följd av kriget är fortsatt stora och insatsen växer. Fler baptistkapell kommer att öppnas som hjälpcenter allteftersom situationen försämras. Vi i EFK har tät kontakt med EBF och fortsätter att samla in pengar för att ännu fler ska kunna få hjälp. Just nu är alla gåvor som vi kan ge på det här sättet till stor hjälp.