Mottagande av ukrainska flyktingar

Över tre miljoner människor har nu flytt från Ukraina för att undkomma krig och konflikter. Behovet av flyktingmottagande är och väntas bli stort i Sverige. Här samlar vi värdefull information till dig och din församling.

Gå med i facebookgruppen Kristet engagemang för flyktingmottagande från Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där får du uppdateringar och kan även dela erfarenheter och ställa frågor kring att ta emot flyktingar.

Erbjud boende till ukrainska flyktingar

För närvarande är behoven av boende täckta. Tack för allt engagemang! Vi återkommer här om det framöver behövs fler boenden för människor på flykt genom EFK.

Om en flykting bor hos dig men vill flytta kan man kontakta Migrationsverket för flytt till ett av Migrationsverkets boenden där det finns plats.

Som flykting har man rätt till ekonomiskt stöd för mat. Detta gäller såväl för den som bor på eget boende som för den som bor på ett av Migrationsverkets anvisade boenden. Rätten till ekonomiskt stöd gäller inte om man flyttar till ett område med sociala och ekonomiska utmaningar.

Här kan du läsa om vilka ersättningsnivåer som finns och du kan kontrollera om adressen påverkar ersättningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här har vi tagit fram en checklista för dig som tar emot flyktingar i ditt hem. Pdf, 149.2 kB.

Ge en gåva

Var gärna med och bidra till EFKs arbete för att stötta mottagandet av flyktingar från Ukraina i Sverige.

Insamlingen är godkänd för skattereduktion. Läs mer om skattereduktion här.

Du kan också ge en gåva via bankgiro: 900-5588 eller swisha direkt till 900 5588. Märk gåvan ”Flykting Ukraina”.

Jag vill hjälpa till

Har du resurser du kan ställa till förfogande såsom tolkning, ekonomisk sponsring, mat eller transport? Skriv gärna i facebookgruppen Kristet engagemang för flyktingmottagande från Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemötande

Något som vi alla kan hjälpa till med när vi möter människor som flytt hit är ett gott bemötande. Här finns några länkar där du kan läsa mer om de känslor och reaktioner som en flykting går igenom och vilket behov av stöd de kan ha.

Viktigt! Tänk på att inte lägga ut bilder på flyktingar du möter i sociala medier.

För dig som möter barn

Många som kommer bär på ett trauma och för dig som möter människor på flykt är det viktigt att ha förståelse för vad barn kan behöva och hur de ofta reagerar. Vi tipsar om Rädda barnen som sammanställt värdefull information om ”viktiga vuxna” och vuxnas bemötande av barn med trauma.

Fakta Ukraina

För att kunna möta människor på ett bra sätt kan lite information om det land de kommer från vara till hjälp. Här kan du läsa mer om Ukraina från Utrikespolitiska institutet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ge hopp från Bibeln

22 utvalda psalmer på engelska och ukrainska

Om du möter en flykting från Ukraina och vill ge hopp från Bibeln, då kan detta häfte vara till god hjälp. Häftet består av 22 utvalda psalmer och finns på både engelska och ukrainska.

The Chosen

Denna tv-serie om Jesus och lärjungarna finns med ljudspår på ryska, eller med undertexter på ukrainska. Man ser den genom denna app (finns på Apple App store och Google play). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biblar och bibeldelar på olika språk

Språk

En av de viktigaste saker en nyanländ person från Ukraina behöver göra är att börja lära sig svenska. Oavsett hur länge man kommer stanna är det viktigt dels för att känna att man gör något meningsfullt, dels för att det hjälper med socialisering och integration. Om en flykting stannar i Sverige genom massflyktsdirektivet får man inte rätt till SFI, och om man söker asyl tar det ofta lång tid innan SFI kommer igång. Att vänta på SFI är ingen bra lösning.

Vi vill uppmuntra språklärare och pedagoger av olika slag att initiera kurser i vardagssvenska lokalt eller digitalt. Om man registrerar en språkträning som studiecirkel hos Studieförbundet Bilda kan man också få ekonomisk hjälp. (www.bilda.nu Länk till annan webbplats.) När vi får veta om kurser, digitala eller lokala, kommer vi att informera om det här.

Snabb översättning av fraser och ord

Du kan använda Google translate på din dator eller smartphone. I Google translate kan du tala in en mening på svenska som då översätts till ukrainska. Det fungerar också tvärtom, alltså att man talar in på ukrainska och appen översätter då till svenska.

Att lära sig svenska

I avsaknad av SFI (eller i väntan på) kan din ukrainska vän börja lära sig svenska direkt på flera olika sätt.

Studiematerial för fysiska eller digitala träffar

Meningsfull Väntan är ett studiematerial från Bilda för fysiska eller digitala träffar. Det består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. Syftet är att ge människor som väntar på besked möjlighet till en ”meningsfull väntan” genom ett erbjuda ett antal studietillfällen i ett sammanhang som kan skapa mening och ge deltagaren kunskaper som kan vara bra att känna till om det nya landet. Materialet bygger på att deltagarna ser och lyssnar på filmerna och sedan diskuterar med varandra, reflekterar över det sammanhang de bär med sig och det nya samhället de hamnat i. Det här är ingen språkkurs utan ett samtal om det nya samhället, uppbyggt som en studiecirkel. Samtliga nio filmer är textade på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, persiska samt dari. Läs mer om Meningsfull väntan här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter som församlingar kan göra

Vill din församling ta initiativ till aktiviteter och satsningar, ta gärna kontakt med Studieförbundet Bilda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom Bilda finns möjlighet att få hjälp att arvodera exempelvis en ledare eller köpa in material.

För dig som vill veta mer

Kort fakta kring flyktingmottagande

Alla som flyr från Ukraina ska anmäla sig hos Migrationsverket, helst från dag 1.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen. De har rätt att vistas i valfritt Schengenland i 90 dagar.

Massflyktsdirektivet aktiverades den 4 mars 2022 och omfattar:

  • ukrainska medborgare och
  • personer med skyddsstatus i Ukraina
  • som lämnade Ukraina efter den 24 februari 2022

Massflyktsdirektivet syftar till att snabbt ge personer skydd och att avlasta EU-ländernas ordinarie asylsystem.

För att få uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket.

Uppehållstillstånd beviljas i ett år till och med 4 mars 2023 och kan sedan förlängas. Det är ett tillfälligt tillstånd.

Personer som får uppehållstillstånd i Sverige till följd av massflyktsdirektivet har rätt till boende, ekonomiskt stöd och sjukvård. Migrationsverket ansvarar för detta. De har också rätt att arbeta i Sverige, men inte rätt till SFI. De kommer inte kunna folkbokföra sig i Sverige.

Personer som får uppehållstillstånd på grund av massflyktsdirektivet kan också söka asyl. Just nu fattar Migrationsverket inga beslut i asylärenden från Ukraina. Inga personer med utvisningsbeslut verkställs till Ukraina just nu.

Anmälan hos Migrationsverket

Det kommer inom kort att finnas möjlighet för ansökan hos Migrationsverket på flera orter. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets information om boende

Med anledning av situationen i Ukraina söker nu Migrationsverket flera bostadsplatser i första hand i närheten av våra befintliga kontor.

Migrationsverket har gått ut med en upphandling gällande tillfälliga bostäder. Upphandlingen vänder sig endast till dig som vill hyra ut en tjänst som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice. Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner.

Information från Migrationsverket till flyktingar

Informationen från Migrationsverket till människor på flykt från Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asylrättscentrum har uppdaterad information om masskyddsdirektivet

Här hittar du vanliga frågor om massflyktingdirektivet och att söka asyl från Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om stadsbidrag för integration

Bidrag från Länsstyrelsen för tidiga insatser kan beviljas till insatser som inkluderar personer inom massflyktsdirektivet. Ansökningsförfarandet pågår nu under mars månad. Läs mer här om ansökan och bidraget här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller tankar!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!