EFKs valberedning

Valda personer till EFKs valberedning ansvarar för att ge förslag på personer till olika styrelser som sedan EFKs kongress beslutar om.

Elisabet Svahn

Elisabet Svahn, tidigare sammankallande i valberedningen, under EFKs representantskapsmöte 2019. Foto: Emmanuel Ingelsten

Valberedningen består av

Till 2024

Elin Gren, Örebro
Mejla Elin
073-849 89 64

Björn Strömvall, Norrköping
Mejla Björn
070-092 85 98

Bengt Jörnland, Simrishamn
Mejla Bengt
073-933 36 03

Till 2026

Cecilia Lindé, Falun
Mejla Cecilia
073-586 19 82

Sven-Åke Collin, Örebro
Mejla Sven-Åke

Ramona Turesson, Kisa
Mejla Ramona
076-257 56 70

Relaterad information