EFKs valberedning

Valda personer till EFKs valberedning ansvarar för att ge förslag på personer till olika styrelser som sedan EFKs kongress beslutar om.

Elisabet Svahn

Elisabet Svahn, tidigare sammankallande i valberedningen, under EFKs representantskapsmöte 2019. Foto: Emmanuel Ingelsten

Valberedningen består av

Till 2024

Elin Gren, Örebro
Mejla Elin
073-849 89 64

Björn Strömvall, Norrköping
Mejla Björn
070-092 85 98

Bengt Jörnland, Simrishamn
Mejla Bengt
073-933 36 03

Till 2026

Cecilia Lindé, Falun
Mejla Cecilia
073-586 19 82

Sven-Åke Collin, Örebro
Mejla Sven-Åke

Ramona Turesson, Kisa
Mejla Ramona
076-257 56 70

Relaterad information

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen