EFKs valberedning

Valda personer till EFKs valberedning ansvarar för att ge förslag på personer till olika styrelser som sedan EFKs kongress beslutar om.

Elisabet Svahn

Elisabet Svahn, tidigare sammankallande i valberedningen, under EFKs representantskapsmöte 2019. Foto: Emmanuel Ingelsten

Valberedningen består av:

Till 2022
Anna Enberg, Ljungsbro
Tel. 076-187 09 03
E-post: anna.enberg@harnakyrkan.se

Ingemar Fhager, Kumla
Tel. 076-850 11 01
E-post: ingemarfhager51@gmail.com

Sylvia Silverdahl, Mellansel
Tel. 073-060 99 91
E-post: sylvia.silverdahl@gmail.com

Till 2024

Elin Gren, Örebro

Björn Strömvall, Norrköping

Bengt Jörnland, Simrishamn

Relaterad information

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen