Årsreflektion: EFKs mission i Asien 2021

"..2021 har vi haft glädjen att sända ut flera missionärer på kort eller längre tid."

Talibanerna tog över Afghanistan.

Människor är på flykt

Det är med stor sorg som vi har följt händelseutvecklingen i Afghanistan. Än en gång drabbas landet oerhört hårt efter talibanernas övertagande.

Miljontals människor är på flykt i sitt eget land och fattigdomen ökar. Mitt i detta fortsätter EFKs partnerorganisation arbeta för att ge hopp och framtidstro till människor runt om i landet. Hamid, en 12-årig pojke, kom tillsammans med sin pappa till centret för psykisk hälsa. Han hade blivit utsatt för en attack med försök till övergrepp vilket hade resulterat i att Hamid hade tappat livslusten, slutat äta och funderade på att ta sitt liv. På centret fick Hamid både medicinsk hjälp och terapeutiskt stöd. Långsamt har livet återvänt och idag mår pojken bra, går i skolan och har återfått glädje i livet.

Nytt nätverk i Mongoliet

Under 2021 har vi haft glädjen att sända ut flera missionärer på kort eller längre tid. Ett av paren, Magnus och Maria, landade i Mongoliet nästan 30 år efter att de kom dit för första gången på 1990-talet. Då planterade de en församling tillsammans med nykristna mongoler. Idag är församlingen och rörelsen som följt över 3400 döpta och 45 planterade församlingar runt om i landet. Församlingarna har nyligen format nätverket Ökenkällan och samarbetar bland annat för att sända missionärer och pionjärarbetare till onådda folk och platser. Tyvärr har det varit utmanade och många utsända har tvingats till att avbryta sina tjänster på grund av bristfälliga resurser och strukturer. Maria och Magnus har varit att stödja nätverkets ledarskap att skapa mer hållbara och långsiktiga strukturer för sändande. Under deras tid i Mongoliet togs viktiga steg för att hjälpa Ökenkällans församlingsrörelse att utvecklas och nå längre i sin mission.

Kyrkan växer i stängt land

I ett stängt land i Sydostasien växer kyrkan även under pandemin. Det var ett utbrott på fabriken där Lak arbetade. Hon var en av många som blev sjuk i COVID och enligt landets regler kom ambulansen och förde henne till ett karantäncenter där hon skulle isoleras. Lak hörde av sig till sin pastor och bad om förbön både för att hon själv skulle bli frisk och för att hennes son och man inte skulle bli smittade. Hon lovade sig själv att om hon blev frisk skulle hon dela evangeliet med sin man och sina vänner. Lak blev frisk, fick lämna isoleringen och reste hem. Med förnyat mod berättade hon om Jesus för sin man och idag leder de en liten husförsamling i sitt hem.

Framåt

Med tacksamhet blickar vi även framåt. Under 2022 påbörjar vi ett större program i Asien där partnerorganisationer från Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Mongoliet, Thailand och Kambodja arbetar nationellt och regionalt för att skapa trygga miljöer för barn, stärka människors rättigheter, möjliggöra försörjning och öka motståndskraften mot klimatförändringar. Inom programmet vill vi bland annat också stärka kyrkorna i regionen så att de får redskap och självförtroende att spela en större roll i samhället.

Denna årsreflektion är en del av den summering av EFKs verksamhetsår 2021 som finns att ta del av i sin helhet här!