Missionärskandidater till Nepal: Otto och Pernilla Ardeby svarar på Tansensjukhusets förfrågan

Familjen Ardeby i Karlstad ser Nepal som sitt andra hemland och har en stor kärlek till människorna och landet. De var utsända dit som missionärer 2008-2012 och har sedan dess haft en längtan efter att återvända. Hösten 2021 kommer Otto, Pernilla och deras två yngsta barn John och Juni sändas ut på ett nytt uppdrag, efter att sjukhuset i Tansen där de tidigare jobbade efterfrågat deras hjälp.

Otto är civilingenjör inom medicinsk teknik, Pernilla är barnsjuksköterska och de jobbar idag båda på Centralsjukhuset i Karlstad. Nyligen uttryckte Tansensjukhuset, som drivs av EFKs partner United Mission to Nepal (UMN), behovet av en medicinteknisk ingenjör i en rådgivande tjänst. Tjänsten kräver akademisk bakgrund, erfarenhet och helst kännedom i språk och kultur. Att få en person i den här rollen på plats på Tansensjukhuset ser sjukhusledningen som en förutsättning för att man ska kunna skaffa sin första datortomograf, en så kallad skiktröntgen, något som har funnits behov av länge och som kommer att göra skillnad för många patienter.

Frågan ställdes till Otto, som med sin kompetens och erfarenhet kommer att kunna bidra till sjukhusets behov. Hans uppgift kommer att bli att handleda och undervisa de nepalesiska kollegorna. Att rekrytera och inte minst behålla specialister och högutbildade utanför storstäderna är en stor utmaning i Nepal. En stor andel specialister av olika slag jobbar i centrala Kathmandu och betraktar Tansen som avlägsen landsbygd. Missionärer som tillför nyckelkompetens och sprider kunskap till medarbetare som redan bor och trivs i Tansen har visat sig vara en hållbar metod.

United Misson to Nepals (UMN) sjukhus i Tansen efterfrågar hjälp.

Brinner för att barn ska få en trygg miljö

Även om utvecklingen går snabbt i Nepal så är det fortfarande ett land med stor fattigdom. Barndödligheten i Nepal är hög och barnen lider ofta av sjukdomar som beror på föroreningar och dålig hygien. Runt en tredjedel av barnen lider av undernäring. Kvinnor och barn är särskilt utsatta och värderas inte lika högt som pojkar och män. Problem med alkohol och våld i hemmen är vanligt.
Tansen Church arbetar aktivt med att stödja familjer som har det svårt. Pernilla och Otto var år 2010 med och startade ett familjestödsprojekt som syftar till att stödja barn och föräldrar på olika sätt, till exempel alkoholrehab, mikrolån, skol- och läxhjälp, så att barnen inte ska behöva placeras på barnhem utan kunna bo kvar i sin hemmiljö. Här i Sverige är Pernilla engagerad i projektet Barnhemsdialogen Öppnas i nytt fönster. och hon brinner för att fler barn i Nepal ska kunna bo med sina föräldrar eller annan släkting med hjälp av stödinsatser.

Pernilla bär också en längtan efter att, tillsammans med den lokala församlingen i Tansen, få vara med och stärka barns rättigheter på flera nivåer, både på sjukhuset och i samhället.

Pernilla kommer att jobba för att stärka barns rättigheter på flera nivåer i samhället.

Hoppas få vara redskap för Gud

Otto och Pernilla bor i Karlstad och har fyra barn; Ida, 21 år, Moa, 19 år, John, 13 år, och Juni, 7 år. Deras församlingshemvist i Karlstad är Korskyrkan där de är engagerade i bland annat lovsång, församlingsledning, tonårsgrupper och hemgrupper.

Under fem år från 2008 till 2012 var familjen utsänd av EFK till Tansen. Pernilla utvecklade då kursen Pediatric Nursing Course (PNC), en kurs med fokus på barns rättigheter, smärtlindring och omvårdnad. Kursen genomfördes på Tansensjukhuset under flera år och blev 2013 godkänd för att användas nationellt. När familjen nu reser ut på nytt kommer Pernilla att fortsätta att stödja lärarna i PNC.
Otto arbetade under perioden deltid med medicinsk teknik och IT på sjukhuset och jobbade sista året även med hemskolning av Ida. Nepalåren har satt djupa spår i hjärtat på alla i familjen. Denna gång är det Otto och Pernilla tillsammans med familjens två yngsta barn, John och Juni, som sänds ut. Men även de äldsta döttrarna Ida och Moa kommer att ansluta för en eller flera perioder.

- Åren i Nepal har format oss på så många sätt! Mer än vad vi själva kunde bidra med lärde vi oss så mycket. Att det är viktigare med relationer än karriär, att den man möter på stigen kan vara viktigare än mötet man är på väg till. Vi är rika materiellt i västvärlden men när det kommer till relationer har vi så mycket av lära av nepalesiska vänner, säger Pernilla.

Ödmjuka inför nya uppdraget

De känner sig ödmjuka inför ett nytt uppdrag i Nepal och ser fram emot att få vara med och stärka relationerna till de lokala kyrkorna.

- Vi känner att en viktig uppgift är att finnas med och lyfta medarbetare och syskon på olika sätt. Vi ber också att vi med våra liv ska få visa på vem Jesus är!

Ett citat som betydde mycket för familjen under tiden i Nepal är:

Go to the people. Live with them. Learn from them. Love them. Start with what they know. Build with what they have. But with the best leaders, when the work is done, the task accomplished, the people will say ’We have done this ourselves.’” Lao Tzu

Fakta om Tansensjukhuset

Tansen är centralort i distriktet Palpa, och ligger 30 mil väster om Kathmandu, 8 mil från indiska gränsen, 1350 m.ö.h. Sedan 1954 driver United Mission to Nepal, UMN, Tansensjukhuset.
Missionssjukhuset har drygt 400 anställda och 12 utlandsarbetare från sex olika länder, främst erfarna specialistläkare som jobbar i undervisande och stödjande roller. Av de ca 100 000 patienter som besöker sjukhuset varje år kommer 70 % från angränsande distrikt eller norra Indien. Många har rest mer än en dag för att komma till sjukhuset. Det finns 170 vårdplatser och varje år utförs ca 8000 operationer och 2500 förlossningar på sjukhuset.

Otto och Pernilla ska jobba med sjukvårdsstöd och barns rättigheter!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta ledarna för EFKs arbete i Asien för mer information:
Linnea Åberg: linnea.aberg@efk.se
Maria Finnevidsson: maria.finnevidsson@efk.se

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Ardeby"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för Otto och Pernilla!

Mejla mig!