Pernilla: "Jag har alltid känt mig som barnens advokat"

Att få barn att känna sig trygga har alltid varit en stark drivkraft för Pernilla Ardeby.

I Nepal såg hon på nära håll hur familjer slets isär, när fattiga föräldrar övertalades att lämna ifrån sig sina barn till barnhem. Numera bor Pernilla Ardeby i Karlstad, men hon fortsätter kämpa för att familjer med tuffa livsvillkor ska få det stöd de behöver.

- Jag har alltid känt mig som barnens advokat, säger hon.

Pernilla Ardeby arbetar till vardags som barnsjuksköterska på barnakuten i Karlstad. Hon är engagerad i den lokala EFK-församlingen och även i projektet Barnhemsdialogen*. Passionen för barns rättigheter förstärktes när familjen bodde i Nepal 2008-2012. Där utvecklade Pernilla en barnsjukvårdskurs anpassad till lokala förhållanden.

- Det är så viktigt att barn blir mötta på sin nivå, inte minst i vården. Jag har alltid varit fascinerad av det första mötet. Det räcker att ta en minut, gå ner på barnets nivå, se barnet, höra barnet, vara i en liten bubbla en stund, säger Pernilla och påpekar att hon lärt sig mycket av sina egna barns möten med vården.

Men engagemanget för barns rätt att bli sedda har inte stannat vid vården. Flera livsöden grep tag om Pernilla under tiden i Nepal. Hon berättar om en kvinna som blev övertalad av släkt och vänner att lämna ifrån sig sina barn eftersom hon var ensamstående och fattig. Hon ansågs inte kunna tillgodose deras behov.

- Det blev hennes livssorg och hon fick kämpa många år för att få hem barnen igen. Barnhemsföreståndaren menade att hon inte kunde tillgodose deras behov av utbildning. Hon blev verkligen nedtryckt som mamma. Hon har fått tillbaka barnen nu, men inte förrän i tonårstiden.

I Nepal är det mycket vanligt med barnhem, inte minst i turistområden där västerlänningar passerar. Att driva barnhem blir för många en affärsidé. Det är lätt att få pengar från väst och lönsamt att ta in fler barn på barnhemmet. Men det enskilda barnet riskerar att, förutom förlora sin familj, också utnyttjas eller bli offer för människohandel.

Därför tycker Pernilla att det är så viktigt att lyfta upp barnhemsproblematiken i Sverige, inte minst i kristna sammanhang.

- Vi har ett jättestort ansvar, för en del av supporten och pengarna som stödjer barnhem kommer från våra egna församlingar, säger Pernilla Ardeby.

Hon betonar att det är stor skillnad mellan olika barnhem, men att det i grunden är bäst för de allra flesta barn att växa upp i en familj. Själv var hon med att starta ett familjestödsprojekt i Nepal tillsammans med en lokal församling. För att stödja barn som for illa öppnade medlemmar sina hem som familjehem, medan föräldrar som hade svårt att ta ansvar på grund av missbruk fick hjälp med rehabilitering.

- Det är sällan lätt, och det tar tid att ändra tankesätt. Men det är värt det för barnens skull, säger Pernilla.

* Barnhemsdialogen drivs gemensamt av Evangeliska Frikyrkan, Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen, med stöd av Svenska Missionsrådet. Hör av dig om du eller din församling önskar samtal kring frågor som berör barnhem och barns rättigheter.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag berättar gärna mer om Barnhemsdialogen!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se