Barnhemsdialogen

Vi i EFK stödjer inte längre barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Kyrkor, missionsorganisationer och kristna individer har traditionellt sett haft ett mycket stort engagemang för barn som lever i utsatta livssituationer. Otaliga är de skolor, hälsoarbeten och fadderprojekt som har sitt ursprung i evangeliet och tron på Guds omsorg om den lilla människan. Allt detta är något att vara stolt över och har sin grund i människors ärliga engagemang och vilja att hjälpa till.

Men ibland finns det en naivitet i detta engagemang som går ut över barnens bästa. Har vi egentligen koll på hur det där projektet som vi skänker pengar till jobbar? Och har vi tänkt till kring hur barn påverkas av ständiga separationer när volontärer kommer och går?

När vi jobbar med barn i Sverige är vi noga med att individanpassa stödet, se till att barnen blir skyddade från övergrepp och att anknytningen till de biologiska föräldrarna värnas. Är vi lika måna om att det blir bra för barnen i Afrika, Asien eller Latinamerika? I många fall tas barn från sina familjer för att växa upp på en institution och den enda anledningen till att barnen hamnar där är att familjen är fattig. Istället borde vi ge stöd till familjerna så att de har möjlighet att ge sina barn en god uppväxt.

EFK, Svenska Alliansmissionen (SAM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Erikshjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tillsammans startat projektet Barnhemsdialogen, med finansiering från Svenska Missionsrådet och Sida. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring de här frågorna.

Vad är Barnhemsdialogen?

Projektteamet utgörs av Bitte Arréhn (Erikshjälpen), Stefan Östman (EFK) och Joanna Palmquist (SAM). De jobbar med att ta fram informationsmaterial, medverka på större event inom samfunden och besöka församlingar och grupper för samtal. Prioriterade målgrupper är församlingsledare, missionsråd, ungdomar, seniorer och second-handvolontärer. En viktig del i projektet är också att utbilda barnrättsambassadörer som i sin tur kan vara tillgängliga för besök i församlingar och skolor. Vi har i nuläget ett tjugotal ambassadörer i olika åldrar och på olika platser i Sverige.

Barns rättigheter är ett av EFKs fokusområden i det internationella arbetet. Här hittar du information och personliga berättelser från många EFK-projekt runtom i världen Öppnas i nytt fönster., med fokus på att stödja barn på bästa möjliga sätt.

Vill din församling ha besök?

Vi föreläser och leder samtal kring barnhemsfrågor och hur man bäst hjälper barn i utsatta livssituationer.

Kontakta:

Stefan Östman EFK, stefan.ostman@efk.se 070-310 82 42

Bitte Arréhn Erikshjälpen, bitte.arrehn@erikshjalpen.se 0709-373306

Joanna Palmquist SAM, joanna.palmquist@alliansmissionen.se 036-30 61 65

Projektteamet för Barnhemsdialogen består av Bitte Arréhn, Erikshjälpen, Stefan Östman, EFK, och Joanna Palmquist, SAM.

Faktaruta - Gör Barnhemskollen

  • Fattigdom är den vanligaste orsaken till att barn placeras på barnhem. Åtta av tio barn som placeras på barnhem har minst en förälder i livet.
  • Forskning visar att en uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt.
  • När barn placeras på barnhem bör det vara en tillfällig lösning och det ska finnas en plan för hur barnet så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin familj eller till en fosterfamilj.
  • Att bara stänga ett barnhem är inte en lösning, om det inte finns andra insatser för barnen. Men du som stöttar ett barnhem kan påverka genom att till exempel fråga:
    • Har barnen föräldrar eller andra nära anhöriga i livet?
    • Hur jobbar barnhemmet med att stärka familjerelationerna?
    • Är barnhemmet en trygg plats där barnen skyddas från övergrepp?

Du kan också testa dina kunskaper och lära mer på barnhemskollen.se Länk till annan webbplats.