Mot människohandel

Foto: EFKs arkiv

Människohandel är den moderna tidens slaveri och den drabbar människor över hela världen. Varje dag utnyttjas barn och unga kvinnor och män i sex- eller produktionsindustrin och det mänskliga lidandet är enormt. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi i EFK för att förebygga handeln med människor. En central del i detta är att stärka kvinnors rättigheter i alla delar av samhället. EFK arbetar också för att hjälpa människor ur sexindustrin, bland annat genom alternativa försörjningsmöjligheter.

Våra projekt i Mot människohandel

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.