Barns rättigheter

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien.

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien. Foto: David Gelinder

I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Vi arbetar för att stödja familjer så att de så snart som möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn.

Visste du att... vi i EFK inte längre stödjer barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Våra projekt i Barns rättigheter

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.