Barns rättigheter

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien.

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien. Foto: David Gelinder

I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Vi arbetar för att stödja familjer så att de så snart som möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn.

Våra projekt i Barns rättigheter