Barns rättigheter

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien.

Barn vid järnvägen i Delhi, Indien. Foto: David Gelinder

I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Vi arbetar för att stödja familjer så att de så snart som möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn.

Visste du att... vi i EFK inte längre stödjer barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Våra projekt i Barns rättigheter

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen