Barns rätt i samhället

Alla barn har rätt till utbildning och att barn ska få gå i skolan ses som en självklarhet för de flesta av oss. Så blir det mer och mer i Bangladesh också men barnen där lever under andra förutsättningar. Många barn förväntas att hjälpa sina familjer att bidra till försörjning. Detta leder till att många barn till de allra fattigaste inte fullgör sin skolgång. Genom att stödja detta projekt får barn möjlighet att gå klart skolan. Barn blir rustade och får en grund att bygga en framtid med bättre hälsa och arbetsmöjligheter. Barn som fullgör sin skolgång löper också mindre risk att bli bortgifta, ett problem som ökat på landsbygden i Bangladesh de senaste åren.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2019 har:

  • 650 barn fått skolstöd som inkluderar skolavgift och visst skolmaterial.
  • Mammor har fått möjlighet att gå med i mikrokreditgrupper för att genom detta få arbetstillfälle och en ökad inkomst.
  • Projektpersonalen har också träffat barn, lärare och föräldrar regelbundet för att stödja och följa upp.
  • Möten med elever och föräldrar har anordnats för att prata om vikten av utbildning.
  • Möten med föräldrar och lärare har anordnats där man pratat om barns rättigheter och barns rätt till beskydd.

Vad vill vi göra mer?

Det är underbart att vi, EFK, är en del av att barn lär sig läsa, skriva och räkna som inte annars skulle ha den möjligheten. Fast jag önskar att vi en dag också skulle ha möjligheter att öppna dörrar till högre utbildning. Det finns så många barn som bara drömmer om att kunna läsa på universitet och utbilda sig till läkare, lärare och sjuksköterskor. I realiteten är dessa drömmar svåra att nå. Tänk om vi kunde vara en del av det. De får då möjlighet att införliva sina drömmar, men också själv vara en del i att bygga upp sitt eget land. Det är att visa barnen i praktiskt handlande vad autonomi är och de känner ett egenvärde i att de själva bidrar till sitt sammanhang.

Popy får gå i skolan istället för att arbeta

”Där jag bor är det ingen som verkar tycka det är viktigt att tjejer får gå i skolan, men jag vill fortsätta gå i skolan till viket pris som helst.” Detta är Popys ord och de beskriver en tuff situation för tjejer i Bangladesh. Hennes pappa kunde inte arbeta heltid på grund av sjukdom och familjen hade svårt att bära sina kostnader. Pappan ville skicka Popy till Dhaka för att arbeta som hembiträde men hon kom i kontakt med EFKs partnerorganisation istället och kunde få stöd. Hon är så tacksam att hon kan slutföra sina studier. Hennes mål är att bli en bra lärare.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.