Barns rätt i samhället

Skolorna i Bangladesh har varit stängda sedan i mars 2020 och skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för barn att slippa undan barnäktenskap. När den är stängd är barn extra sårbara, särskilt tjejer. Då ökar vikten av att vara del i ett annat socialt sammanhang. Barnen i projektet är involverade i barnforum och studiegrupper. TV-sänd undervisning har visserligen anordnats men långt ifrån alla har tillgång till TV. Därför har studiegrupperna varit viktiga, dels för att nå kunskapsmålen, dels för barnens mentala hälsa. I barnforumen får barnen lära sig om barns rättigheter. Hur ser världens bästa by ut? Vad kan vårt barnforum göra för att vår by ska bli så bra som möjligt? De har får träning i reproduktiv hälsa och möjlighet att kartlägga platser i sin närhet där de inte känner sig säkra. Sedan får de lära sig hur man tar ett sådant ärende vidare till byråd och myndigheter.

Vad har vi uppnått i projektet?

År 2020 har varit ett omvälvande år för hela världen men pandemin har särskilt drabbat barn som inte kunnat gå till skolan. De flesta skolor i Bangladesh har varit stängda sedan mars. Under denna tid har vår projektpersonal fokuserat på att besöka de 650 barn och deras familjer som är en del i projektet. Familjerna lever under stor press och genom hembesök får familjerna stöd och utbildning om hur man kan hantera frustration och så att den inte går ut över barn och fru. I rapporter om konsekvenser av pandemin är våld i hemmet är någonting som ökat kraftigt, liksom förekomsten av barnäktenskap. Barnen har under denna tid arbetat hemma med olika skoluppgifter men alla längtar tillbaka till skolan.

Vad vill vi göra mer?

Antal år i skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn att slippa barnäktenskap. Vi i vill fortsätta att hjälpa barn gå klart sin skolgång. Det är först efter 10 år i skolan som frekvensen barnäktenskap börjar peka neråt och skolan påverkar även barns fysiska och mentala välmående och bidrar till mer jämlikhet. Vi vill fortsätta vara med och jobba för att nå de globala utvecklingsmålen. Vi vill vara med och arbeta för att höja kvaliteten på utbildning genom att undersöka möjligheter för fördjupat samarbete men även att myndigheterna i högre grad ska tillhandahålla god utbildning för alla.

Projektet blev en vändpunkt för Amit*

Amit* beslöt sig för att hoppa av skolan för att hjälpa till med familjens ekonomi. Planen vara att köra cykelriksha som sin sjuke far. Detta satte modern stopp för och ansökte om att Amit skulle få stöd i projektet. Det blev en vändpunkt för Amit med bättre framtidsutsikter. Han lyckades ta sig igenom hela skolan och studerar nu till ingenjör och har råd att själv bekosta sina studier genom att undervisa andra studenter. *Amit heter egentligen någonting annat.

Insamlingsnummer 47150

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.