Barns rätt i samhället

Foto: Karl-Johan Jonsson

För många barn i Bangladesh är rätten till utbildning ingen självklarhet. Fattigdom är en faktor som gör att barn förväntas hjälpa till med försörjningen. Utbildning är en väg ur fattigdom och utsatthet till en framtid med ökade valmöjligheter och ett hälsosamt liv. Genom detta barnsponsorprogram hjälper vi unga pojkar och flickor med skolgång och vi ser hur framför allt flickor får ett ökat inflytande vad det gäller sin framtid bara genom rätten till utbildning. Barnäktenskap är ett stort problem i Bangladesh och risken att bli bortgift minskar i takt med att flickor får möjlighet att gå kvar i skolan.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2019 har:

  • 650 barn fått skolstöd som inkluderar skolavgift och visst skolmaterial.
  • Mammor har fått möjlighet att gå med i mikrokreditgrupper för att genom detta få arbetstillfälle och en ökad inkomst.
  • Projektpersonalen har också träffat barn, lärare och föräldrar regelbundet för att stödja och följa upp.
  • Möten med elever och föräldrar har anordnats för att prata om vikten av utbildning.
  • Möten med föräldrar och lärare har anordnats där man pratat om barns rättigheter och barns rätt till beskydd.

Vad vill vi göra mer?

Det är underbart att vi, EFK, är en del av att barn lär sig läsa, skriva och räkna som inte annars skulle ha den möjligheten. Fast jag önskar att vi en dag också skulle ha möjligheter att öppna dörrar till högre utbildning. Det finns så många barn som bara drömmer om att kunna läsa på universitet och utbilda sig till läkare, lärare och sjuksköterskor. I realiteten är dessa drömmar svåra att nå. Tänk om vi kunde vara en del av det. De får då möjlighet att införliva sina drömmar, men också själv vara en del i att bygga upp sitt eget land. Det är att visa barnen i praktiskt handlande vad autonomi är och de känner ett egenvärde i att de själva bidrar till sitt sammanhang.

Skolan blev en vändpunkt i Boblops liv

 ”Jag vill också vara med på bilden med mina grabbar” säger EFKs partner WCB’s utbildningssamordnare. Han hjälper ungdomarna med praktiska problem som kan uppstå. Han besöker dem regelbundet och träffar deras föräldrar och lärare. En av killarna på bilden ovan heter Boblop och berättar för oss om att han när han var 15 år hoppade av skolan för att hjälpa sin allt svagare far att köra riksha. Modern kontaktade WCB för att söka hjälp eftersom hon ville något bättre för sin son. 2015 blev han del av skolsponsorprogrammet och beskriver detta som en vändpunkt i hans liv, som en strimma hopp. Han drömmer om att bli polis och hans chanser att nå den drömmen är stora.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.