Afrika

EFK har bedrivit mission i Afrika i mer än 120 år. I de flesta länder har vi mångåriga och goda relationer till de samfund och församlingsrörelser som vi har startat en gång i tiden. Dessa relationer är unika och värdefulla och odlas inte minst genom de verksamheter och projekt som genomförs i samarbete med våra partners.

Våra projekt i Afrika