Samarbetskyrka får träning och mentorskap

EFKs samarbetskyrka i Eswatini heter Holiness Union Church (HUC). Ett stort behov är utbildning och utveckling av pastorer och församlingsledare, att stödja ungdomsrörelsen och att träna HUC:s framtida ledare. Därför är vi i EFK med och arrangerar ledarseminarier som riktar sig till pastorer, ungdomsledare, söndagsskollärare och förskolelärare. EFK finns med som en avgörande partner för att ge verktyg till god utveckling inom församlingsrörelsen. Inom projektet stöder EFK också unga vuxna med stipendier till utbildning. EFK vill stötta initiativ gällande församlingsgrundande i de större städerna.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2019 anordnades en utbildningshelg i teamarbete med unga ledare från alla lokala ungdomskommittéer i rörelsens 18 församlingar. Vi har satsat mer resurser för att fördjupa vårt engagemang för att stötta HUCs ungdomsrörelse vilket varit uppskattat och gett mycket goda resultat för dessa unga ledare.

Under 2020 stöttas nio unga vuxna med stipendium, varav sju kommer att ta examen detta år.

I februari 2020 genomfördes en ledarskapshelg i Matsapha och Manzini inför församlingsgrundandet där. Strategisk bön, visionerande, möte med församlingsgrundarteamet och HUCs styrelse var på programmet.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill erbjuda mentorskap inom församlingsutveckling, ledarträning för pastorer och lekmän samt uppmuntra till församlingsplantering och evangelisation.

Vi vill stötta partnerkyrkans ungdomsrörelse i deras verksamhet och hjälpa dem att utveckla nya ledare.

Vi fortsätter att satsa på utbildning genom stipendier.

Vi vill stötta församlingsrörelsens initiativ att starta en ny församling riktad till de större städerna Matsapha och Manzini.

"Utan hjälpen hade jag inte haft möjlighet att studera vidare"

Jag är väldigt tacksam för stipendiet jag får och jag är säker på att utan den här hjälpen hade jag inte haft möjlighet att studera vidare till grundskolelärare.
- Mbala Dlamini, Global University

Insamlingsnummer 45531 · Ge för livet 65531

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen