Samarbetskyrka får träning och mentorskap

Bild från församlingen Thembelisha.

EFKs samarbetskyrka i Eswatini heter Holiness Union Church (HUC). Ett stort behov är utbildning och utveckling av pastorer och församlingsledare, att stödja ungdomsrörelsen och att träna HUC:s framtida ledare. Därför är vi i EFK med och arrangerar ledarseminarier som riktar sig till pastorer och andra ledare. Under en lång tid har man sett hur urbaniseringen sker även i Eswatini, unga människor flyttar till städerna för att studera och söka vägar att försörja sig. Inom församlingsrörelsen har man sett hur unga människor tappar tron och fotfästet i staden. Även om Manzini inte är en storstad, är det den största staden i landet med all komplexitet det innebär. HUC vände sig till EFK med budskapet: "Vi behöver er hjälp. Vi vet hur man bygger församling på landsbygden, men inte i staden." Sedan 2022 finns EFKs missionärer Sandra och Andreas Palm i Manzini och leder församlingsplanteringen Thembelisha, "Nytt hopp", tillsammans med ett lokalt ledarteam.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi har satsat mer resurser för att fördjupa vårt engagemang för att stötta HUC:s ungdomsrörelse vilket varit uppskattat och gett mycket goda resultat för dessa unga ledare. Många unga har också fått utbildning genom de stipendier som HUC ger med stöd från EFK.

Sandra och Andreas Palm har tillsammans med ett ledarteam planterat en församling i Manzini, med särskild inriktning på att nå de unga och de som ingen annan når i staden.

Vad vill vi göra mer?

 • Fortsätta att stötta HUCs ungdomsrörelse i deras verksamhet och hjälpa dem att utveckla nya ledare, genom mentorskap och träning.
 • Ge riktat stöd till ledarträning för pastorer och ledare i HUC.
 • Fortsätta stötta församlingsplanteringen Thembelisha i Manzini som vill förmedla hopp, vara en familj, förmedla en attraktiv helighetslängtan och leva missionellt. De vill nå fyra kategorier som de gett fyra namn:
  • Thuli – Studenter på universitet och college
  • Boy – Arbetare mitt i karriär (många bor i staden och har familjen kvar på landet)
  • Hanna – Främlingen (alltifrån flykting till kontraktsarbetare och diplomaten)
  • Themba – de mindre priviligierade

"Hon har bestämt sig för att leva i kärlek till Jesus oavsett pris"

En kvinna som blev frälst under våren, döptes en kort tid senare och gick med i församlingen. Hon har inga tillgångar, ingen trygghet på jorden att falla tillbaka på och har svårt att se hur hon ska få ihop livet med sina barn. Men hon har en tro på en Gud som har skapat henne och älskar henne. Oron viker och hon har bestämt sig för att leva i kärlek till Jesus oavsett pris.

Insamlingsnummer 45531 · Ge för livet 65531

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.